Grieks | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Κυρ. Ιωάννου
Οδ. Δωριέων 34
Τ.Κ 8068, Λάρνακα
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Estimata John,
Αγαπητέ Ιωάννη,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Estimata paĉjo/panjo,
Αγαπητέ πατέρα / Αγαπητή μητέρα,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Estimata Onklo Jerome,
Αγαπητέ θείε Βασίλη,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Saluton John,
Γεια σου Γιαννάκη,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Saluton John,
Έλα Γιαννάκη,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
Γιαννάκη,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Mia kara,
Αγάπη μου,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Mia kara,
Αγάπη μου,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Estimata John,
Αγαπημένε μου Γιαννάκη / Αγαπημένη μου Γκλόρια
Informeel, aanhef voor een partner
Dankon pro via letero.
Ευχαριστώ για το γράμμα σου.
Antwoord bij een briefwisseling
Estis bona denove aŭdi de vi.
Ευχαριστήθηκα πολύ, που άκουσα από εσάς.
Antwoord bij een briefwisseling
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Λυπάμαι πολύ που δεν έχω γράψει για τόσο πολύ καιρό.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Έχει πολύ καιρό που δεν έχουμε μιλήσει.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Mi skribas por informi vin, ke...
Γράφω για να σας ειδοποιήσω ότι...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Ĉu vi havas planojn por...?
Έχεις σχέδια για...;
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Πολλές ευχαριστίες για την αποστολή / πρόσκληση / σύναψη...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Είμαι πραγματικά ευγνώμων για τις πληροφορίες / τις προσφορές / αυτό το γράμμα...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους σου να γράψεις / με προσκαλέσεις / να μου στείλεις...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Χάρηκα που άκουσα ότι...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Λυπούμε να σε πληροφορήσω ότι...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Λυπήθηκα όταν άκουσα ότι...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Δώσε την αγάπη μου στον/στην... και πες του/της πόσο πολύ μου λείπει.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...sendas lian/ŝian amon.
...στέλνει τους χαιρετισμούς του/της.
De groeten doen aan een derde persoon
Diru saluton al... por mi.
χαιρέτησε τον / την... από μέρος μου.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Θα χαιρόμουν πολύ να ακούσω νέα σου σύντομα.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Reskribu baldaŭ.
γράψε μου σύντομα.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Skribu reen kiam...
Γράψε μου όταν...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Στείλε μου νέα, όταν ξέρεις περισσότερα.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Atentu.
Να σε καλά.
Brief aan familie en vrienden
Mi amas vin.
Σε αγαπώ.
Brief aan partner
Ĉion bonan,
Τις καλύτερες ευχές μου,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Ĉion bonan,
Με τις καλύτερες ευχές μου,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
Αγάπη,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
Με τις καλύτερες ευχές,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Ĉiu mia amo,
Με αγάπη,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Multe da amo,
Με όλη μου την αγάπη,
Informeel, brief aan familie
Multa amo,
Πολλή αγάπη,
Informeel, brief aan familie