Fins | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Matti Meikäläinen
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Estimata John,
Hyvä John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Estimata paĉjo/panjo,
Hei äiti / isä
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Estimata Onklo Jerome,
Hei setä Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Saluton John,
Hei John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Saluton John,
Heippa John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Mia kara,
Rakkaani,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Mia kara,
Rakkaani,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Estimata John,
Rakas John,
Informeel, aanhef voor een partner
Dankon pro via letero.
Kiitos kirjeestäsi.
Antwoord bij een briefwisseling
Estis bona denove aŭdi de vi.
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Antwoord bij een briefwisseling
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Mi skribas por informi vin, ke...
Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Ĉu vi havas planojn por...?
Onko sinulla suunnitelmia...
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Olen erittäin kiitollinen siitä, että kerroit / tarjosit / kirjoitit minulle...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ilahduin kuullessani, että...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mi bedaŭras informi vin, ke...
On ikävää kertoa, että...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Olin pahoillani kuullessani, että...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...sendas lian/ŝian amon.
... lähettää terveisiä.
De groeten doen aan een derde persoon
Diru saluton al... por mi.
Sano ... terveisiä minulta.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Reskribu baldaŭ.
Kirjoita taas pian.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Skribu reen kiam...
Kirjoita takaisin heti, kun...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Atentu.
Pärjäilkää.
Brief aan familie en vrienden
Mi amas vin.
Rakastan sinua.
Brief aan partner
Ĉion bonan,
Terveisin,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
Kaikkea hyvää,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Ĉiu mia amo,
Rakkaudella,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Multe da amo,
Rakkain terveisin,
Informeel, brief aan familie
Multa amo,
Rakkaudella,
Informeel, brief aan familie