Duits | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Estimata John,
Lieber Johannes,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Estimata paĉjo/panjo,
Liebe(r) Mama / Papa,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Estimata Onklo Jerome,
Lieber Onkel Hieronymus,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Saluton John,
Hallo Johannes,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Saluton John,
Hey Johannes,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
Johannes,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Mia kara,
Mein(e) Liebe(r),
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Mia kara,
Mein(e) Liebste(r),
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Estimata John,
Liebster Johannes,
Informeel, aanhef voor een partner
Dankon pro via letero.
Vielen Dank für Deinen Brief.
Antwoord bij een briefwisseling
Estis bona denove aŭdi de vi.
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Antwoord bij een briefwisseling
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Mi skribas por informi vin, ke...
Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Ĉu vi havas planojn por...?
Hast Du schon Pläne für...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / den Brief...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...sendas lian/ŝian amon.
... grüßt herzlich.
De groeten doen aan een derde persoon
Diru saluton al... por mi.
Bitte grüße... von mir.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Reskribu baldaŭ.
Schreib mir bitte bald zurück.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Skribu reen kiam...
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Atentu.
Mach's gut.
Brief aan familie en vrienden
Mi amas vin.
Ich liebe Dich.
Brief aan partner
Ĉion bonan,
Herzliche Grüße
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Ĉion bonan,
Mit besten Grüßen
Informeel, brief aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
Beste Grüße
Informeel, brief aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
Alles Gute
Informeel, brief aan familie of vrienden
Ĉiu mia amo,
Alles Liebe
Informeel, brief aan familie of vrienden
Multe da amo,
Alles Liebe
Informeel, brief aan familie
Multa amo,
Alles Liebe
Informeel, brief aan familie