Zweeds | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Dear John,
Hej John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Dear Mum / Dad,
Hej mamma/pappa,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Dear Uncle Jerome,
Hej farbror/morbror Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hello John,
Hejsan John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hey John,
Halloj John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
My Dear,
Min kära,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
My Dearest,
Min älskling,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Dearest John,
Min käre John,
Informeel, aanhef voor een partner
Thank you for your letter.
Tack för ditt brev.
Antwoord bij een briefwisseling
It was good to hear from you again.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Antwoord bij een briefwisseling
I am very sorry I haven't written for so long.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
It's such a long time since we had any contact.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

I am writing to tell you that…
Jag skriver för att berätta att ...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Have you made any plans for…?
Har ni några planer för ...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
I am delighted to announce that…
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
I was delighted to hear that…
Det glädjer mig att höra att ...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
I am sorry to inform you that…
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
I was so sorry to hear that…
Jag blev så ledsen att höra att ...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
…sends his / her love.
... hälsar.
De groeten doen aan een derde persoon
Say hello to…for me.
Hälsa ... från mig.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
I look forward to hearing from you soon.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Write back soon.
Skriv tillbaka snart.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Do write back when…
Skriv gärna tillbaka när ...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Send me news, when you know anything more.
Meddela mig då du vet något mer.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Take care.
Sköt om dig.
Brief aan familie en vrienden
I love you.
Jag älskar dig.
Brief aan partner
Best wishes,
Varma hälsningar,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
With best wishes,
Hjärtliga hälsningar,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Kindest regards,
Hjärtligaste hälsningar,
Informeel, brief aan familie of vrienden
All the best,
Jag önskar dig allt gott,
Informeel, brief aan familie of vrienden
All my love,
Många kramar,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Lots of love,
Kramar,
Informeel, brief aan familie
Much love,
Puss och kram,
Informeel, brief aan familie