Spaans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Dear John,
Querido Juan:
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Dear Mum / Dad,
Mamá / Papá:
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Dear Uncle Jerome,
Querido tío José:
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hello John,
Hola Juan:
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hey John,
Hola Juan:
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
Juan:
Informeel, directe aanhef voor een vriend
My Dear,
Querido:
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
My Dearest,
Mi amor:
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Dearest John,
Amado Juan:
Informeel, aanhef voor een partner
Thank you for your letter.
Gracias por su / tu carta.
Antwoord bij een briefwisseling
It was good to hear from you again.
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Antwoord bij een briefwisseling
I am very sorry I haven't written for so long.
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
It's such a long time since we had any contact.
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

I am writing to tell you that…
Escribo para decirle / decirte que...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Have you made any plans for…?
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
I am delighted to announce that…
Me complace anunciar que...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
I was delighted to hear that…
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
I am sorry to inform you that…
Siento informarte que...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
I was so sorry to hear that…
Lamenté mucho cuando escuché que...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
…sends his / her love.
X te envía muchos cariños.
De groeten doen aan een derde persoon
Say hello to…for me.
Saluda a X de mi parte.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
I look forward to hearing from you soon.
Espero saber de ti pronto.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Write back soon.
Escríbeme pronto.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Do write back when…
Escríbeme cuando...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Send me news, when you know anything more.
Escríbeme cuando tengas más información.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Take care.
Cuídate / Cuídense
Brief aan familie en vrienden
I love you.
Te amo,
Brief aan partner
Best wishes,
Cariños,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
With best wishes,
Cariños,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Kindest regards,
Cariños,
Informeel, brief aan familie of vrienden
All the best,
Mis mejores deseos,
Informeel, brief aan familie of vrienden
All my love,
Con todo mi amor,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Lots of love,
Con todo mi amor,
Informeel, brief aan familie
Much love,
Con amor,
Informeel, brief aan familie