Russisch | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Dear John,
Дорогой Иван,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Dear Mum / Dad,
Дорогая мама/папа
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Dear Uncle Jerome,
Дорогой дядя Петя,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hello John,
Привет, Иван,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hey John,
Здорово, Иван,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
Иван,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
My Dear,
Любимый (ая),
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
My Dearest,
Дорогой мой...
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Dearest John,
Милый Иван,
Informeel, aanhef voor een partner
Thank you for your letter.
Спасибо за письмо.
Antwoord bij een briefwisseling
It was good to hear from you again.
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Antwoord bij een briefwisseling
I am very sorry I haven't written for so long.
Извини, что так долго не писал(а)
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
It's such a long time since we had any contact.
Мы так давно не общались
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

I am writing to tell you that…
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Have you made any plans for…?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
I am delighted to announce that…
С удовольствием сообщаю, что...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
I was delighted to hear that…
Я был рад услышать, что...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
I am sorry to inform you that…
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
I was so sorry to hear that…
Я так сожалею о...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
…sends his / her love.
... тоже шлет привет.
De groeten doen aan een derde persoon
Say hello to…for me.
Передай ... привет от меня.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
I look forward to hearing from you soon.
Надеюсь на скорый ответ.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Write back soon.
Ответь как можно скорее
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Do write back when…
Напиши, если/когда...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Send me news, when you know anything more.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Take care.
Береги себя.
Brief aan familie en vrienden
I love you.
Я тебя люблю.
Brief aan partner
Best wishes,
С наилучшими пожеланиями
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
With best wishes,
С наилучшими пожеланиями,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Kindest regards,
С уважением..
Informeel, brief aan familie of vrienden
All the best,
Всего наилучшего,
Informeel, brief aan familie of vrienden
All my love,
С любовью,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Lots of love,
Я вас люблю,
Informeel, brief aan familie
Much love,
Люблю,
Informeel, brief aan familie