Roemeens | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Dear John,
Dragă Andrei,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Dear Mum / Dad,
Dragă Mamă/Tată,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Dear Uncle Jerome,
Dragă unchiule Andrei,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hello John,
Dragă Andrei,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hey John,
Bună Andrei!
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
Salut Andrei!
Informeel, directe aanhef voor een vriend
My Dear,
Draga mea,/Dragul meu,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
My Dearest,
Iubitul meu, / Iubita mea,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Dearest John,
Dragul meu Andrei,
Informeel, aanhef voor een partner
Thank you for your letter.
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Antwoord bij een briefwisseling
It was good to hear from you again.
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Antwoord bij een briefwisseling
I am very sorry I haven't written for so long.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
It's such a long time since we had any contact.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

I am writing to tell you that…
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Have you made any plans for…?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
I am delighted to announce that…
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
I was delighted to hear that…
Am aflat cu plăcere faptul că...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
I am sorry to inform you that…
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
I was so sorry to hear that…
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
…sends his / her love.
... îţi transmite toată dragostea.
De groeten doen aan een derde persoon
Say hello to…for me.
Salută pe ...din partea mea.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
I look forward to hearing from you soon.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Write back soon.
Scrie-mi înapoi curând.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Do write back when…
Trimite-mi un răspuns când... .
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Send me news, when you know anything more.
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Take care.
Aveţi grijă de voi!
Brief aan familie en vrienden
I love you.
Te iubesc!
Brief aan partner
Best wishes,
Toate cele bune,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
With best wishes,
Cu drag,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Kindest regards,
Cele mai calde urări,
Informeel, brief aan familie of vrienden
All the best,
Toate cele bune,
Informeel, brief aan familie of vrienden
All my love,
Cu toată dragostea,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Lots of love,
Cu drag,
Informeel, brief aan familie
Much love,
Cu mult drag,
Informeel, brief aan familie