Nederlands | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Dear John,
Beste Jan
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Dear Mum / Dad,
Beste mama / papa
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Dear Uncle Jerome,
Beste oom Jeroen
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hello John,
Hallo Jan
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hey John,
Hoi Jan
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
Jan
Informeel, directe aanhef voor een vriend
My Dear,
Lieve ...
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
My Dearest,
Liefste ...
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Dearest John,
Lieve Jan
Informeel, aanhef voor een partner
Thank you for your letter.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Antwoord bij een briefwisseling
It was good to hear from you again.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Antwoord bij een briefwisseling
I am very sorry I haven't written for so long.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
It's such a long time since we had any contact.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

I am writing to tell you that…
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Have you made any plans for…?
Heb je al plannen voor ...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
I am delighted to announce that…
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
I was delighted to hear that…
Ik was erg blij om te horen dat ...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
I am sorry to inform you that…
Helaas moet ik je melden dat ...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
I was so sorry to hear that…
Het spijt me te moeten horen dat ...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
…sends his / her love.
... doet jou de groeten.
De groeten doen aan een derde persoon
Say hello to…for me.
Doe ... de groeten namens mij.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
I look forward to hearing from you soon.
Ik hoop snel van jou te horen.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Write back soon.
Schrijf me snel terug.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Do write back when…
Schrijf me snel terug wanneer ...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Send me news, when you know anything more.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Take care.
Het ga je goed.
Brief aan familie en vrienden
I love you.
Ik hou van je.
Brief aan partner
Best wishes,
Hartelijke groeten,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
With best wishes,
Met hartelijke groeten,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Kindest regards,
Groeten,
Informeel, brief aan familie of vrienden
All the best,
Groeten,
Informeel, brief aan familie of vrienden
All my love,
Liefs,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Lots of love,
Liefs,
Informeel, brief aan familie
Much love,
Liefs,
Informeel, brief aan familie