Japans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Dear John,
佐藤君へ
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Dear Mum / Dad,
お母さんへ/お父さんへ
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Dear Uncle Jerome,
太郎おじさんへ
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hello John,
佐藤君へ
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hey John,
太郎くんへ
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
太郎くんへ
Informeel, directe aanhef voor een vriend
My Dear,
太郎へ
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
My Dearest,
太郎へ
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Dearest John,
太郎へ
Informeel, aanhef voor een partner
Thank you for your letter.
お手紙ありがとう。
Antwoord bij een briefwisseling
It was good to hear from you again.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Antwoord bij een briefwisseling
I am very sorry I haven't written for so long.
長い間連絡してなくてごめんね。
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
It's such a long time since we had any contact.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

I am writing to tell you that…
・・・・をお知らせします。
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Have you made any plans for…?
・・・・に何か予定はありますか?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
It was so kind of you to write / invite me / send me…
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
I am delighted to announce that…
・・・・を報告します。
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
I was delighted to hear that…
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
I am sorry to inform you that…
残念だけど・・・・をお知らせます。
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
I was so sorry to hear that…
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Give my love to…and tell them how much I miss them.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
…sends his / her love.
・・・・がよろしく言っていました。
De groeten doen aan een derde persoon
Say hello to…for me.
・・・・によろしく言っておいてね。
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
I look forward to hearing from you soon.
お返事を待っています。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Write back soon.
はやく返事を書いてね。
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Do write back when…
・・・・の時は連絡してください。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Send me news, when you know anything more.
なにか報告があったらまた教えてください。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Take care.
元気でね
Brief aan familie en vrienden
I love you.
好きだよ
Brief aan partner
Best wishes,
じゃあね
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
With best wishes,
じゃあね
Informeel, brief aan familie of vrienden
Kindest regards,
またね
Informeel, brief aan familie of vrienden
All the best,
元気でね
Informeel, brief aan familie of vrienden
All my love,
元気でね
Informeel, brief aan familie of vrienden
Lots of love,
元気でね
Informeel, brief aan familie
Much love,
体に気をつけてね
Informeel, brief aan familie