Hongaars | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Dear John,
Kedves John!
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Dear Mum / Dad,
Kedves Anya / Apa!
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Dear Uncle Jerome,
Kedves Jerome Nagybácsi!
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hello John,
Szia John!
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hey John,
Szia John!
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
John!
Informeel, directe aanhef voor een vriend
My Dear,
Kedvesem / Drágám!
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
My Dearest,
Kedvesem / Drágám!
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Dearest John,
Drága John!
Informeel, aanhef voor een partner
Thank you for your letter.
Köszönöm a leveledet.
Antwoord bij een briefwisseling
It was good to hear from you again.
Jó volt megint hallani felőled.
Antwoord bij een briefwisseling
I am very sorry I haven't written for so long.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
It's such a long time since we had any contact.
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

I am writing to tell you that…
Azért írok, hogy elmondjam ...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Have you made any plans for…?
Van már valami programod...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
I am delighted to announce that…
Örömmel jelentem be, hogy ...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
I was delighted to hear that…
Örömmel hallottam, hogy ...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
I am sorry to inform you that…
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
I was so sorry to hear that…
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
…sends his / her love.
... is üdvözletét küldi.
De groeten doen aan een derde persoon
Say hello to…for me.
Üdvözöld...-t helyettem is.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
I look forward to hearing from you soon.
Várom a válaszodat.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Write back soon.
Írj hamar.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Do write back when…
Írj, amint ....
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Send me news, when you know anything more.
Írj, ha többet megtudsz.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Take care.
Vigyázz magadra.
Brief aan familie en vrienden
I love you.
Szeretlek
Brief aan partner
Best wishes,
Legjobbakat!
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
With best wishes,
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Informeel, brief aan familie of vrienden
Kindest regards,
Üdvözlettel,
Informeel, brief aan familie of vrienden
All the best,
Legjobbakat!
Informeel, brief aan familie of vrienden
All my love,
Szeretettel,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Lots of love,
Szeretettel, / Sok puszi,
Informeel, brief aan familie
Much love,
Szeretettel, / Sok puszi,
Informeel, brief aan familie