Fins | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Matti Meikäläinen
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Dear John,
Hyvä John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Dear Mum / Dad,
Hei äiti / isä
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Dear Uncle Jerome,
Hei setä Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hello John,
Hei John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hey John,
Heippa John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
My Dear,
Rakkaani,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
My Dearest,
Rakkaani,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Dearest John,
Rakas John,
Informeel, aanhef voor een partner
Thank you for your letter.
Kiitos kirjeestäsi.
Antwoord bij een briefwisseling
It was good to hear from you again.
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Antwoord bij een briefwisseling
I am very sorry I haven't written for so long.
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
It's such a long time since we had any contact.
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

I am writing to tell you that…
Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Have you made any plans for…?
Onko sinulla suunnitelmia...
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Olen erittäin kiitollinen siitä, että kerroit / tarjosit / kirjoitit minulle...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
I am delighted to announce that…
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
I was delighted to hear that…
Ilahduin kuullessani, että...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
I am sorry to inform you that…
On ikävää kertoa, että...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
I was so sorry to hear that…
Olin pahoillani kuullessani, että...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
…sends his / her love.
... lähettää terveisiä.
De groeten doen aan een derde persoon
Say hello to…for me.
Sano ... terveisiä minulta.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
I look forward to hearing from you soon.
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Write back soon.
Kirjoita taas pian.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Do write back when…
Kirjoita takaisin heti, kun...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Send me news, when you know anything more.
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Take care.
Pärjäilkää.
Brief aan familie en vrienden
I love you.
Rakastan sinua.
Brief aan partner
Best wishes,
Terveisin,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
With best wishes,
Parhain terveisin,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Kindest regards,
Parhain terveisin,
Informeel, brief aan familie of vrienden
All the best,
Kaikkea hyvää,
Informeel, brief aan familie of vrienden
All my love,
Rakkaudella,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Lots of love,
Rakkain terveisin,
Informeel, brief aan familie
Much love,
Rakkaudella,
Informeel, brief aan familie