Deens | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Dear John,
Kære John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Dear Mum / Dad,
Kære Mor / Far,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Dear Uncle Jerome,
Kære Onkel Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hello John,
Hej John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hey John,
Hej John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
My Dear,
Kære,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
My Dearest,
Kæreste,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Dearest John,
Kæreste John,
Informeel, aanhef voor een partner
Thank you for your letter.
Tak for dit brev,
Antwoord bij een briefwisseling
It was good to hear from you again.
Det var godt at høre fra dig igen.
Antwoord bij een briefwisseling
I am very sorry I haven't written for so long.
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
It's such a long time since we had any contact.
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

I am writing to tell you that…
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Have you made any plans for…?
Har du lavet nogle planer den...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
I am delighted to announce that…
Jeg er henrykt over at meddele at...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
I was delighted to hear that…
Jeg var henrykt at høre om...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
I am sorry to inform you that…
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
I was so sorry to hear that…
Jeg var så ked af at høre at...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
…sends his / her love.
... siger hej.
De groeten doen aan een derde persoon
Say hello to…for me.
Sig hej til... for mig.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
I look forward to hearing from you soon.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Write back soon.
Skriv tilbage snart.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Do write back when…
Skriv endelig tilbage når...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Send me news, when you know anything more.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Take care.
Have det godt.
Brief aan familie en vrienden
I love you.
Jeg elsker dig.
Brief aan partner
Best wishes,
De bedste ønsker,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
With best wishes,
Med de bedste ønsker,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Kindest regards,
Venligste hilsner,
Informeel, brief aan familie of vrienden
All the best,
Alt det bedste,
Informeel, brief aan familie of vrienden
All my love,
Kærligst,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Lots of love,
Masser af kærlighed,
Informeel, brief aan familie
Much love,
Meget kærlighed,
Informeel, brief aan familie