Chinees | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Lieber Johannes,
亲爱的约翰,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Liebe(r) Mama / Papa,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Lieber Onkel Hieronymus,
亲爱的Jerome叔叔,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hallo Johannes,
你好,约翰,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hey Johannes,
嘿,约翰,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Johannes,
约翰,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Mein(e) Liebe(r),
我亲爱的,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Mein(e) Liebste(r),
我最亲爱的,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Liebster Johannes,
最亲爱的约翰,
Informeel, aanhef voor een partner
Vielen Dank für Deinen Brief.
谢谢您的来信。
Antwoord bij een briefwisseling
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
很高兴再次收到您的来信。
Antwoord bij een briefwisseling
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
对不起,这么久没有给你写信。
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
我给您写信是为了告诉您...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Hast Du schon Pläne für...?
你有没有...的计划?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
非常感谢发送/邀请/附上...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / den Brief...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
很高兴宣布...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
听到...我非常高兴
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Leider muss ich Dir berichten, dass...
很遗憾地告诉你们...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
听到...很遗憾
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... grüßt herzlich.
...致上他/她的祝福。
De groeten doen aan een derde persoon
Bitte grüße... von mir.
代我向...问好。
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
我期待着尽快能收到您的回复。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Schreib mir bitte bald zurück.
尽快回复。
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Bitte schreib mir zurück, wenn...
当...,请回复
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Mach's gut.
保重。
Brief aan familie en vrienden
Ich liebe Dich.
我爱你。
Brief aan partner
Herzliche Grüße
衷心的祝福,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Mit besten Grüßen
致以最衷心的祝福,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Beste Grüße
最衷心的问候,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Alles Gute
一切顺利,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Alles Liebe
致以我的祝福,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Alles Liebe
衷心祝福,
Informeel, brief aan familie
Alles Liebe
衷心祝福,
Informeel, brief aan familie