Portugees | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

亲爱的约翰,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
亲爱的妈妈/爸爸,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
亲爱的Jerome叔叔,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
你好,约翰,
Olá Vítor,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
嘿,约翰,
Oi Vítor,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
约翰,
Vítor,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
我亲爱的,
Meu querido,
Minha querida,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
我最亲爱的,
Meu amado,
Minha amada,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
最亲爱的约翰,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Informeel, aanhef voor een partner
谢谢您的来信。
Obrigado por sua carta.
Antwoord bij een briefwisseling
很高兴再次收到您的来信。
Foi bom ter notícias suas novamente.
Antwoord bij een briefwisseling
对不起,这么久没有给你写信。
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

我给您写信是为了告诉您...
Escrevo-lhe para dizer que ...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
你有没有...的计划?
Você já fez planos para ...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
非常感谢发送/邀请/附上...
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
很高兴宣布...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
听到...我非常高兴
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
很遗憾地告诉你们...
Lamento informá-lo que ...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
听到...很遗憾
Fiquei tão triste ao saber que ...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...致上他/她的祝福。
...manda lembranças.
De groeten doen aan een derde persoon
代我向...问好。
Diga olá para ... por mim.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
我期待着尽快能收到您的回复。
Espero ter notícias suas em breve.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
尽快回复。
Escreva novamente em breve.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
当...,请回复
Escreva de volta quando...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
如果你有更多消息时,请发送给我。
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
保重。
Cuide-se.
Brief aan familie en vrienden
我爱你。
Eu te amo.
Brief aan partner
衷心的祝福,
Abraços,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
致以最衷心的祝福,
Com carinho,
Informeel, brief aan familie of vrienden
最衷心的问候,
Com carinho,
Informeel, brief aan familie of vrienden
一切顺利,
Tudo de bom,
Informeel, brief aan familie of vrienden
致以我的祝福,
Com todo meu amor,
Informeel, brief aan familie of vrienden
衷心祝福,
Com muito amor,
Informeel, brief aan familie
衷心祝福,
Com muito amor,
Informeel, brief aan familie