Nederlands | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

亲爱的约翰,
Beste Jan
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
亲爱的妈妈/爸爸,
Beste mama / papa
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
亲爱的Jerome叔叔,
Beste oom Jeroen
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
你好,约翰,
Hallo Jan
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
嘿,约翰,
Hoi Jan
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
约翰,
Jan
Informeel, directe aanhef voor een vriend
我亲爱的,
Lieve ...
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
我最亲爱的,
Liefste ...
Zeer informeel, aanhef voor een partner
最亲爱的约翰,
Lieve Jan
Informeel, aanhef voor een partner
谢谢您的来信。
Hartelijk dank voor jouw brief.
Antwoord bij een briefwisseling
很高兴再次收到您的来信。
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Antwoord bij een briefwisseling
对不起,这么久没有给你写信。
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

我给您写信是为了告诉您...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
你有没有...的计划?
Heb je al plannen voor ...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
非常感谢发送/邀请/附上...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
很高兴宣布...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
听到...我非常高兴
Ik was erg blij om te horen dat ...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
很遗憾地告诉你们...
Helaas moet ik je melden dat ...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
听到...很遗憾
Het spijt me te moeten horen dat ...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...致上他/她的祝福。
... doet jou de groeten.
De groeten doen aan een derde persoon
代我向...问好。
Doe ... de groeten namens mij.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
我期待着尽快能收到您的回复。
Ik hoop snel van jou te horen.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
尽快回复。
Schrijf me snel terug.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
当...,请回复
Schrijf me snel terug wanneer ...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
如果你有更多消息时,请发送给我。
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
保重。
Het ga je goed.
Brief aan familie en vrienden
我爱你。
Ik hou van je.
Brief aan partner
衷心的祝福,
Hartelijke groeten,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
致以最衷心的祝福,
Met hartelijke groeten,
Informeel, brief aan familie of vrienden
最衷心的问候,
Groeten,
Informeel, brief aan familie of vrienden
一切顺利,
Groeten,
Informeel, brief aan familie of vrienden
致以我的祝福,
Liefs,
Informeel, brief aan familie of vrienden
衷心祝福,
Liefs,
Informeel, brief aan familie
衷心祝福,
Liefs,
Informeel, brief aan familie