Japans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

亲爱的约翰,
佐藤君へ
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
亲爱的妈妈/爸爸,
お母さんへ/お父さんへ
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
亲爱的Jerome叔叔,
太郎おじさんへ
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
你好,约翰,
佐藤君へ
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
嘿,约翰,
太郎くんへ
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
约翰,
太郎くんへ
Informeel, directe aanhef voor een vriend
我亲爱的,
太郎へ
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
我最亲爱的,
太郎へ
Zeer informeel, aanhef voor een partner
最亲爱的约翰,
太郎へ
Informeel, aanhef voor een partner
谢谢您的来信。
お手紙ありがとう。
Antwoord bij een briefwisseling
很高兴再次收到您的来信。
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Antwoord bij een briefwisseling
对不起,这么久没有给你写信。
長い間連絡してなくてごめんね。
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
しばらく連絡を取ってなかったね。
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

我给您写信是为了告诉您...
・・・・をお知らせします。
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
你有没有...的计划?
・・・・に何か予定はありますか?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
非常感谢发送/邀请/附上...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
很高兴宣布...
・・・・を報告します。
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
听到...我非常高兴
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
很遗憾地告诉你们...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
听到...很遗憾
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...致上他/她的祝福。
・・・・がよろしく言っていました。
De groeten doen aan een derde persoon
代我向...问好。
・・・・によろしく言っておいてね。
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
我期待着尽快能收到您的回复。
お返事を待っています。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
尽快回复。
はやく返事を書いてね。
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
当...,请回复
・・・・の時は連絡してください。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
如果你有更多消息时,请发送给我。
なにか報告があったらまた教えてください。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
保重。
元気でね
Brief aan familie en vrienden
我爱你。
好きだよ
Brief aan partner
衷心的祝福,
じゃあね
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
致以最衷心的祝福,
じゃあね
Informeel, brief aan familie of vrienden
最衷心的问候,
またね
Informeel, brief aan familie of vrienden
一切顺利,
元気でね
Informeel, brief aan familie of vrienden
致以我的祝福,
元気でね
Informeel, brief aan familie of vrienden
衷心祝福,
元気でね
Informeel, brief aan familie
衷心祝福,
体に気をつけてね
Informeel, brief aan familie