Frans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

亲爱的约翰,
Cher Benjamin,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
亲爱的妈妈/爸爸,
Chère Maman / Cher Papa,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
亲爱的Jerome叔叔,
Cher Oncle Jeremy,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
你好,约翰,
Salut Sylvain,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
嘿,约翰,
Coucou Daniel,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
约翰,
Victor,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
我亲爱的,
Mon chéri / Ma chérie,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
我最亲爱的,
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Zeer informeel, aanhef voor een partner
最亲爱的约翰,
Mon très cher Christophe,
Informeel, aanhef voor een partner
谢谢您的来信。
Merci pour votre lettre.
Antwoord bij een briefwisseling
很高兴再次收到您的来信。
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Antwoord bij een briefwisseling
对不起,这么久没有给你写信。
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

我给您写信是为了告诉您...
Je t'écris pour te dire que...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
你有没有...的计划?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
非常感谢发送/邀请/附上...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
很高兴宣布...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
听到...我非常高兴
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
很遗憾地告诉你们...
J'ai le regret de vous informer que...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
听到...很遗憾
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...致上他/她的祝福。
...envoie ses salutations.
De groeten doen aan een derde persoon
代我向...问好。
Dis bonjour à... de ma part.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
我期待着尽快能收到您的回复。
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
尽快回复。
Écris-moi vite.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
当...,请回复
Écris-moi quand...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
如果你有更多消息时,请发送给我。
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
保重。
Prends soin de toi.
Brief aan familie en vrienden
我爱你。
Je t'aime.
Brief aan partner
衷心的祝福,
Tous mes vœux,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
致以最衷心的祝福,
Amitiés,
Informeel, brief aan familie of vrienden
最衷心的问候,
Amicalement,
Informeel, brief aan familie of vrienden
一切顺利,
Bien à vous/toi,
Informeel, brief aan familie of vrienden
致以我的祝福,
Tendrement,
Informeel, brief aan familie of vrienden
衷心祝福,
Bises,
Informeel, brief aan familie
衷心祝福,
Bisous,
Informeel, brief aan familie