Esperanto | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

亲爱的约翰,
Estimata John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
亲爱的妈妈/爸爸,
Estimata paĉjo/panjo,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
亲爱的Jerome叔叔,
Estimata Onklo Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
你好,约翰,
Saluton John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
嘿,约翰,
Saluton John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
约翰,
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
我亲爱的,
Mia kara,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
我最亲爱的,
Mia kara,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
最亲爱的约翰,
Estimata John,
Informeel, aanhef voor een partner
谢谢您的来信。
Dankon pro via letero.
Antwoord bij een briefwisseling
很高兴再次收到您的来信。
Estis bona denove aŭdi de vi.
Antwoord bij een briefwisseling
对不起,这么久没有给你写信。
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

我给您写信是为了告诉您...
Mi skribas por informi vin, ke...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
你有没有...的计划?
Ĉu vi havas planojn por...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
非常感谢发送/邀请/附上...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
很高兴宣布...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
听到...我非常高兴
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
很遗憾地告诉你们...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
听到...很遗憾
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...致上他/她的祝福。
...sendas lian/ŝian amon.
De groeten doen aan een derde persoon
代我向...问好。
Diru saluton al... por mi.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
我期待着尽快能收到您的回复。
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
尽快回复。
Reskribu baldaŭ.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
当...,请回复
Skribu reen kiam...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
如果你有更多消息时,请发送给我。
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
保重。
Atentu.
Brief aan familie en vrienden
我爱你。
Mi amas vin.
Brief aan partner
衷心的祝福,
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
致以最衷心的祝福,
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
最衷心的问候,
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
一切顺利,
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
致以我的祝福,
Ĉiu mia amo,
Informeel, brief aan familie of vrienden
衷心祝福,
Multe da amo,
Informeel, brief aan familie
衷心祝福,
Multa amo,
Informeel, brief aan familie