Engels | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Aankondiging en Uitnodiging

Brief | E-mail | Aankondiging en Uitnodiging | Gelukwensen | SMS en Internet

Aankondiging en Uitnodiging - Geboorte

S potěšením oznamujeme narození...
We are happy to announce the birth of…
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door derden
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders, meestal op een kaart met een foto van het kind
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Gebruikelijke uitdrukking bij de bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
With love and hope we welcome…to the world.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders

Aankondiging en Uitnodiging - Verloving

... a ... jsou zasnoubeni.
…and…are engaged.
Bekendmaking van een verloving
... s radostí oznamují své zasnoubení.
…are happy to announce their engagement.
Bekendmaking van een verloving door het paar
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
We are happy to announce the engagement of…and…
Bekendmaking van een verloving
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Traditionele bekendmaking van een verloving door de ouders van de dochter
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Uitnodiging voor een verlovingsfeest
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Uitnodiging voor een verlovingsfeest

Aankondiging en Uitnodiging - Huwelijk

Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Bekendmaking van een huwelijk
Slečna se brzy stane paní ...
Miss…is soon to become Mrs. ...
Bekendmaking van het huwelijk van een vrouw
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Uitnodiging van huwelijksgasten door het paar
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Uitnodiging van huwelijksgasten door de ouders van de bruidegom/bruid
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Uitnodiging van naaste vrienden voor het huwelijk door het paar

Aankondiging en Uitnodiging - Speciale gelegenheden

S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
We would be delighted if you would join us on..at…for…
Uitnodiging van personen voor een speciale gelegenheid op een bepaalde dag en tijd en om een bepaalde reden
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Uitnodiging van personen voor een avondeten met reden
Jste srdečně zváni...
You are cordially invited to…
Formeel, uitnodiging voor een officiële gelegenheid. Gebruikelijk voor zakelijke diners
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Uitnodiging van naaste vrienden voor een bijzondere gelegenheid
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
We would very much like you to come.
Uitnodigen en tegelijkertijd aangeven dat je het erg leuk zou vinden wanneer de geadresseerde aanwezig zou zijn
Chtěli byste přijít k... na...?
Would you like to come to…for…?
Informeel, uitnodiging van vrienden