Frans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Aankondiging en Uitnodiging

Brief | E-mail | Aankondiging en Uitnodiging | Gelukwensen | SMS en Internet

Aankondiging en Uitnodiging - Geboorte

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de...
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Je suis ravi(e) de vous annoncer que...ont désormais un petit garçon / une petite fille.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door derden
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Nous souhaitons vous annoncer la naissance de notre petit garçon / petite fille.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Nous avons le bonheur de vous présenter..., notre petit garçon / petite fille.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders, meestal op een kaart met een foto van het kind
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
(prénom du bébé), le... à...heures. Depuis neuf mois, ils ne parlent que de moi. Maintenant, ils risquent de m'entendre.
Gebruikelijke uitdrukking bij de bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Nous accueillons... avec beaucoup d'amour et d'espoir.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Nous sommes fiers de vous annoncer l'arrivée de... dans notre famille.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Nous avons l'immense plaisir de vous annoncer l'arrivée de notre fils/fille
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders

Aankondiging en Uitnodiging - Verloving

... en ... hebben zich verloofd.
... et... se sont fiancés.
Bekendmaking van een verloving
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
... sont heureux de vous annoncer leurs fiançailles.
Bekendmaking van een verloving door het paar
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Nous sommes heureux de vous annoncer les fiançailles de... et...
Bekendmaking van een verloving
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
M. et Mme... annoncent les fiançailles de leur fille, ..., avec ..., fils de M. et Mme... Le mariage est prévu pour août.
Traditionele bekendmaking van een verloving door de ouders van de dochter
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Venez nous rejoindre à une soirée pour... et... qui célèbrent leurs fiançailles.
Uitnodiging voor een verlovingsfeest
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Vous êtes cordialement invités aux fiançailles de... et... le...
Uitnodiging voor een verlovingsfeest

Aankondiging en Uitnodiging - Huwelijk

Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Nous sommes heureux de vous annoncer le mariage de... et...
Bekendmaking van een huwelijk
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Mademoiselle... va bientôt devenir Madame....
Bekendmaking van het huwelijk van een vrouw
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Mademoiselle... et Monsieur... vous invitent cordialement à leur mariage. Vous êtes les bienvenus pour partager cette journée spéciale avec eux.
Uitnodiging van huwelijksgasten door het paar
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
M. et Mme... vous invitent au mariage de leur fils/fille le... à...
Uitnodiging van huwelijksgasten door de ouders van de bruidegom/bruid
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Parce que vous avez une place très importante dans leurs vies,... et... vous prient d'assister à leur mariage le... à...
Uitnodiging van naaste vrienden voor het huwelijk door het paar

Aankondiging en Uitnodiging - Speciale gelegenheden

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Nous serions ravis si vous pouviez vous joindre à nous le... à... pour...
Uitnodiging van personen voor een speciale gelegenheid op een bepaalde dag en tijd en om een bepaalde reden
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Nous avons l'honneur de solliciter votre présence à un dîner afin de fêter...
Uitnodiging van personen voor een avondeten met reden
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Vous êtes cordialement invités à...
Formeel, uitnodiging voor een officiële gelegenheid. Gebruikelijk voor zakelijke diners
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Nous organisons une fête entre amis pour célébrer... et nous serions ravis si vous pouviez venir.
Uitnodiging van naaste vrienden voor een bijzondere gelegenheid
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Nous serions vraiment heureux que tu viennes.
Uitnodigen en tegelijkertijd aangeven dat je het erg leuk zou vinden wanneer de geadresseerde aanwezig zou zijn
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Ça vous dirait de venir à... pour...?
Informeel, uitnodiging van vrienden