Esperanto | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Aankondiging en Uitnodiging

Brief | E-mail | Aankondiging en Uitnodiging | Gelukwensen | SMS en Internet

Aankondiging en Uitnodiging - Geboorte

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door derden
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders, meestal op een kaart met een foto van het kind
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Gebruikelijke uitdrukking bij de bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders

Aankondiging en Uitnodiging - Verloving

... en ... hebben zich verloofd.
...kaj ... estas fianĉiĝinta.
Bekendmaking van een verloving
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
Bekendmaking van een verloving door het paar
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Bekendmaking van een verloving
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Traditionele bekendmaking van een verloving door de ouders van de dochter
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Uitnodiging voor een verlovingsfeest
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Uitnodiging voor een verlovingsfeest

Aankondiging en Uitnodiging - Huwelijk

Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Bekendmaking van een huwelijk
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Bekendmaking van het huwelijk van een vrouw
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Uitnodiging van huwelijksgasten door het paar
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Uitnodiging van huwelijksgasten door de ouders van de bruidegom/bruid
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Uitnodiging van naaste vrienden voor het huwelijk door het paar

Aankondiging en Uitnodiging - Speciale gelegenheden

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Uitnodiging van personen voor een speciale gelegenheid op een bepaalde dag en tijd en om een bepaalde reden
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Uitnodiging van personen voor een avondeten met reden
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Ni invitas al...
Formeel, uitnodiging voor een officiële gelegenheid. Gebruikelijk voor zakelijke diners
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Uitnodiging van naaste vrienden voor een bijzondere gelegenheid
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Uitnodigen en tegelijkertijd aangeven dat je het erg leuk zou vinden wanneer de geadresseerde aanwezig zou zijn
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Informeel, uitnodiging van vrienden