Engels | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Aankondiging en Uitnodiging

Brief | E-mail | Aankondiging en Uitnodiging | Gelukwensen | SMS en Internet

Aankondiging en Uitnodiging - Geboorte

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
We are happy to announce the birth of…
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door derden
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders, meestal op een kaart met een foto van het kind
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Gebruikelijke uitdrukking bij de bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
With love and hope we welcome…to the world.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders

Aankondiging en Uitnodiging - Verloving

... en ... hebben zich verloofd.
…and…are engaged.
Bekendmaking van een verloving
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
…are happy to announce their engagement.
Bekendmaking van een verloving door het paar
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
We are happy to announce the engagement of…and…
Bekendmaking van een verloving
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Traditionele bekendmaking van een verloving door de ouders van de dochter
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Uitnodiging voor een verlovingsfeest
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Uitnodiging voor een verlovingsfeest

Aankondiging en Uitnodiging - Huwelijk

Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Bekendmaking van een huwelijk
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Miss…is soon to become Mrs. ...
Bekendmaking van het huwelijk van een vrouw
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Uitnodiging van huwelijksgasten door het paar
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Uitnodiging van huwelijksgasten door de ouders van de bruidegom/bruid
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Uitnodiging van naaste vrienden voor het huwelijk door het paar

Aankondiging en Uitnodiging - Speciale gelegenheden

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
We would be delighted if you would join us on..at…for…
Uitnodiging van personen voor een speciale gelegenheid op een bepaalde dag en tijd en om een bepaalde reden
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Uitnodiging van personen voor een avondeten met reden
U bent van harte uitgenodigd voor ...
You are cordially invited to…
Formeel, uitnodiging voor een officiële gelegenheid. Gebruikelijk voor zakelijke diners
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Uitnodiging van naaste vrienden voor een bijzondere gelegenheid
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
We would very much like you to come.
Uitnodigen en tegelijkertijd aangeven dat je het erg leuk zou vinden wanneer de geadresseerde aanwezig zou zijn
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Would you like to come to…for…?
Informeel, uitnodiging van vrienden