Duits | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Aankondiging en Uitnodiging

Brief | E-mail | Aankondiging en Uitnodiging | Gelukwensen | SMS en Internet

Aankondiging en Uitnodiging - Geboorte

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Wir freuen uns über die Geburt von...
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Ich freue mich, Ihnen/Euch berichten zu können, dass ... nun einen kleinen Sohn/eine kleine Tochter haben.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door derden
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Wir freuen uns über die Geburt unseres kleinen Sohnes/Töchterchens.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Es ist uns eine große Freude, die Geburt unserer Tocher/unseres Sohns bekanntzugeben.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders, meestal op een kaart met een foto van het kind
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Wenn Träume Hand und Fuß bekommen und aus Wünschen Leben wird, dann kann man wohl von einem Wunder sprechen. Wir freuen uns über die Geburt von...
Gebruikelijke uitdrukking bij de bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Wir sind überglücklich und dankbar für die Geburt unseres/unserer...
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Wir freuen uns, den neuesten Familienzuwachs bekanntzugeben...
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Wir sind überglücklich, die Geburt unseres Sohns/unserer Tochter bekanntzugeben.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders

Aankondiging en Uitnodiging - Verloving

... en ... hebben zich verloofd.
... und ... haben sich verlobt.
Bekendmaking van een verloving
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
... freuen sich, ihre Verlobung bekanntzugeben.
Bekendmaking van een verloving door het paar
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Wir freuen uns, die Verlobung von ... und ... bekanntzugeben.
Bekendmaking van een verloving
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Herr und Frau ... aus ... geben die Verlobung ihrer Tochter ... mit ... , Sohn von Herrn und Frau ... (ebenfalls) aus ... , bekannt. Die Hochzeit ist für August geplant.
Traditionele bekendmaking van een verloving door de ouders van de dochter
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Feiern Sie mit uns die Verlobung von ... und ... .
Uitnodiging voor een verlovingsfeest
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Sie sind herzlich zur Verlobungsfeier von ... und ... am ... eingeladen.
Uitnodiging voor een verlovingsfeest

Aankondiging en Uitnodiging - Huwelijk

Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Wir freuen uns, die Hochzeit von ... und ... bekanntzugeben.
Bekendmaking van een huwelijk
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Frau ... wird bald Frau ... heißen.
Bekendmaking van het huwelijk van een vrouw
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Herr ... und Frau ... würden sich über Ihre Teilnahme an ihrer Hochzeit sehr freuen. Sie sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Tag mit Ihnen zu genießen.
Uitnodiging van huwelijksgasten door het paar
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Herr und Frau ... würden sich über Ihre Teilname an der Hochzeit ihres Sohns/ihrer Tochter am ... sehr freuen.
Uitnodiging van huwelijksgasten door de ouders van de bruidegom/bruid
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Weil Du in unserem Leben eine wichtige Rolle spielst, würden wir uns sehr über Deine Teilnahme an unserer Hochzeit am ... im ... freuen.
Uitnodiging van naaste vrienden voor het huwelijk door het paar

Aankondiging en Uitnodiging - Speciale gelegenheden

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Du Dich uns am ... um ... für ... anschließen würdest.
Uitnodiging van personen voor een speciale gelegenheid op een bepaalde dag en tijd en om een bepaalde reden
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Wir bitten zum Abendessen, um ... zu feiern.
Uitnodiging van personen voor een avondeten met reden
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Sie sind herzlich zu ... eingeladen.
Formeel, uitnodiging voor een officiële gelegenheid. Gebruikelijk voor zakelijke diners
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Gemeinsam mit unseren Freunden wollen wir ... feiern. Wir würden uns sehr freuen, wenn Du kommen könntest.
Uitnodiging van naaste vrienden voor een bijzondere gelegenheid
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Wir würden uns über Deine Teilnahme sehr freuen.
Uitnodigen en tegelijkertijd aangeven dat je het erg leuk zou vinden wanneer de geadresseerde aanwezig zou zijn
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Hättest Du Lust, für ... zu ... zu kommen?
Informeel, uitnodiging van vrienden