Nederlands | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Aankondiging en Uitnodiging

Brief | E-mail | Aankondiging en Uitnodiging | Gelukwensen | SMS en Internet

Aankondiging en Uitnodiging - Geboorte

...의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
...가 귀여운 아들/딸을 갖게 되었음을 기쁨으로 알려드립니다.
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door derden
우리의 새 아기의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
저희의 새 아들/딸 ... 를 기쁨으로 소개드립니다.
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders, meestal op een kaart met een foto van het kind
10개의 손가락과 10개의 발가락.... 저희 가족이 한 명 늘었습니다. ...와 ...는 ....의 탄생을 알려드리게 되어 행복합니다.
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Gebruikelijke uitdrukking bij de bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
사랑과 희망으로 세상에 태어난 ....를 축하합니다.
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
우리 가족의 새 멤버 ...를 기쁨으로 소개드립니다.
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
우리 아들/딸의 탄생 소식을 전해드리게 되어 너무나 기쁩니다.
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders

Aankondiging en Uitnodiging - Verloving

.. 와 ...는 약혼하였습니다.
... en ... hebben zich verloofd.
Bekendmaking van een verloving
...는 저희의 약혼소식을 기쁨으로 알려드립니다.
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
Bekendmaking van een verloving door het paar
...와 ...이 행복과 사랑으로 약혼하였습니다.
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Bekendmaking van een verloving
...와....의 딸, ...와 ....와 ....의 아들, ....가 약혼하였음을 알려드립니다. 결혼식은 8월에 있습니다.
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Traditionele bekendmaking van een verloving door de ouders van de dochter
....와 ...의 약혼식 파티에 오셔서 자리를 빛내주세요.
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Uitnodiging voor een verlovingsfeest
...와 ...의 약혼식에 부디 오셔서 축하해주세요.
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Uitnodiging voor een verlovingsfeest

Aankondiging en Uitnodiging - Huwelijk

...와 ...의 결혼 소식을 알려드리게 되어 기쁨으로 생각합니다.
Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Bekendmaking van een huwelijk
...는 곧 ...의 아내가 됩니다.
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Bekendmaking van het huwelijk van een vrouw
...와 ....는 당신을 우리의 결혼식에 초대합니다. 저희와 함께 하셔서, 소중한 날을 빛내주세요.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Uitnodiging van huwelijksgasten door het paar
...와 ...는 저희의 딸/아들 ...의 결혼식에 당신을 초대하고 싶습니다.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Uitnodiging van huwelijksgasten door de ouders van de bruidegom/bruid
나에게 매우 소중하고 특별한 ...야, 나의 결혼식에 와서 함께 축하해줘.
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Uitnodiging van naaste vrienden voor het huwelijk door het paar

Aankondiging en Uitnodiging - Speciale gelegenheden

...일, ...에 ...에서 하는 모임에 함께 하시면 참 좋겠습니다.
Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Uitnodiging van personen voor een speciale gelegenheid op een bepaalde dag en tijd en om een bepaalde reden
...를 축하하기 위해 저녁식사에 초대하고 싶습니다.
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Uitnodiging van personen voor een avondeten met reden
...에 친절히 초대하고 싶습니다.
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Formeel, uitnodiging voor een officiële gelegenheid. Gebruikelijk voor zakelijke diners
...를 축하하기 위해 친구들과 모임을 갖습니다. 와주신다면 감사하겠습니다.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Uitnodiging van naaste vrienden voor een bijzondere gelegenheid
와주신다면 매우 감사하겠습니다.
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Uitnodigen en tegelijkertijd aangeven dat je het erg leuk zou vinden wanneer de geadresseerde aanwezig zou zijn
...에 와서 만날 래?
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Informeel, uitnodiging van vrienden