Nederlands | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Aankondiging en Uitnodiging

Brief | E-mail | Aankondiging en Uitnodiging | Gelukwensen | SMS en Internet

Aankondiging en Uitnodiging - Geboorte

Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de...
Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Je suis ravi(e) de vous annoncer que...ont désormais un petit garçon / une petite fille.
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door derden
Nous souhaitons vous annoncer la naissance de notre petit garçon / petite fille.
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Nous avons le bonheur de vous présenter..., notre petit garçon / petite fille.
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders, meestal op een kaart met een foto van het kind
(prénom du bébé), le... à...heures. Depuis neuf mois, ils ne parlent que de moi. Maintenant, ils risquent de m'entendre.
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Gebruikelijke uitdrukking bij de bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Nous accueillons... avec beaucoup d'amour et d'espoir.
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Nous sommes fiers de vous annoncer l'arrivée de... dans notre famille.
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Nous avons l'immense plaisir de vous annoncer l'arrivée de notre fils/fille
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders

Aankondiging en Uitnodiging - Verloving

... et... se sont fiancés.
... en ... hebben zich verloofd.
Bekendmaking van een verloving
... sont heureux de vous annoncer leurs fiançailles.
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
Bekendmaking van een verloving door het paar
Nous sommes heureux de vous annoncer les fiançailles de... et...
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Bekendmaking van een verloving
M. et Mme... annoncent les fiançailles de leur fille, ..., avec ..., fils de M. et Mme... Le mariage est prévu pour août.
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Traditionele bekendmaking van een verloving door de ouders van de dochter
Venez nous rejoindre à une soirée pour... et... qui célèbrent leurs fiançailles.
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Uitnodiging voor een verlovingsfeest
Vous êtes cordialement invités aux fiançailles de... et... le...
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Uitnodiging voor een verlovingsfeest

Aankondiging en Uitnodiging - Huwelijk

Nous sommes heureux de vous annoncer le mariage de... et...
Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Bekendmaking van een huwelijk
Mademoiselle... va bientôt devenir Madame....
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Bekendmaking van het huwelijk van een vrouw
Mademoiselle... et Monsieur... vous invitent cordialement à leur mariage. Vous êtes les bienvenus pour partager cette journée spéciale avec eux.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Uitnodiging van huwelijksgasten door het paar
M. et Mme... vous invitent au mariage de leur fils/fille le... à...
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Uitnodiging van huwelijksgasten door de ouders van de bruidegom/bruid
Parce que vous avez une place très importante dans leurs vies,... et... vous prient d'assister à leur mariage le... à...
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Uitnodiging van naaste vrienden voor het huwelijk door het paar

Aankondiging en Uitnodiging - Speciale gelegenheden

Nous serions ravis si vous pouviez vous joindre à nous le... à... pour...
Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Uitnodiging van personen voor een speciale gelegenheid op een bepaalde dag en tijd en om een bepaalde reden
Nous avons l'honneur de solliciter votre présence à un dîner afin de fêter...
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Uitnodiging van personen voor een avondeten met reden
Vous êtes cordialement invités à...
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Formeel, uitnodiging voor een officiële gelegenheid. Gebruikelijk voor zakelijke diners
Nous organisons une fête entre amis pour célébrer... et nous serions ravis si vous pouviez venir.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Uitnodiging van naaste vrienden voor een bijzondere gelegenheid
Nous serions vraiment heureux que tu viennes.
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Uitnodigen en tegelijkertijd aangeven dat je het erg leuk zou vinden wanneer de geadresseerde aanwezig zou zijn
Ça vous dirait de venir à... pour...?
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Informeel, uitnodiging van vrienden