Deens | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Aankondiging en Uitnodiging

Brief | E-mail | Aankondiging en Uitnodiging | Gelukwensen | SMS en Internet

Aankondiging en Uitnodiging - Geboorte

Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de...
Vi er glade for at meddele fødslen af...
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Je suis ravi(e) de vous annoncer que...ont désormais un petit garçon / une petite fille.
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door derden
Nous souhaitons vous annoncer la naissance de notre petit garçon / petite fille.
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Nous avons le bonheur de vous présenter..., notre petit garçon / petite fille.
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders, meestal op een kaart met een foto van het kind
(prénom du bébé), le... à...heures. Depuis neuf mois, ils ne parlent que de moi. Maintenant, ils risquent de m'entendre.
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
Gebruikelijke uitdrukking bij de bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Nous accueillons... avec beaucoup d'amour et d'espoir.
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Nous sommes fiers de vous annoncer l'arrivée de... dans notre famille.
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Nous avons l'immense plaisir de vous annoncer l'arrivée de notre fils/fille
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders

Aankondiging en Uitnodiging - Verloving

... et... se sont fiancés.
... og... er forlovet.
Bekendmaking van een verloving
... sont heureux de vous annoncer leurs fiançailles.
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
Bekendmaking van een verloving door het paar
Nous sommes heureux de vous annoncer les fiançailles de... et...
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
Bekendmaking van een verloving
M. et Mme... annoncent les fiançailles de leur fille, ..., avec ..., fils de M. et Mme... Le mariage est prévu pour août.
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
Traditionele bekendmaking van een verloving door de ouders van de dochter
Venez nous rejoindre à une soirée pour... et... qui célèbrent leurs fiançailles.
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
Uitnodiging voor een verlovingsfeest
Vous êtes cordialement invités aux fiançailles de... et... le...
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
Uitnodiging voor een verlovingsfeest

Aankondiging en Uitnodiging - Huwelijk

Nous sommes heureux de vous annoncer le mariage de... et...
Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
Bekendmaking van een huwelijk
Mademoiselle... va bientôt devenir Madame....
Frk.... bliver snart Fru. ...
Bekendmaking van het huwelijk van een vrouw
Mademoiselle... et Monsieur... vous invitent cordialement à leur mariage. Vous êtes les bienvenus pour partager cette journée spéciale avec eux.
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
Uitnodiging van huwelijksgasten door het paar
M. et Mme... vous invitent au mariage de leur fils/fille le... à...
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
Uitnodiging van huwelijksgasten door de ouders van de bruidegom/bruid
Parce que vous avez une place très importante dans leurs vies,... et... vous prient d'assister à leur mariage le... à...
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
Uitnodiging van naaste vrienden voor het huwelijk door het paar

Aankondiging en Uitnodiging - Speciale gelegenheden

Nous serions ravis si vous pouviez vous joindre à nous le... à... pour...
Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
Uitnodiging van personen voor een speciale gelegenheid op een bepaalde dag en tijd en om een bepaalde reden
Nous avons l'honneur de solliciter votre présence à un dîner afin de fêter...
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
Uitnodiging van personen voor een avondeten met reden
Vous êtes cordialement invités à...
I er hjerteligt inviteret til...
Formeel, uitnodiging voor een officiële gelegenheid. Gebruikelijk voor zakelijke diners
Nous organisons une fête entre amis pour célébrer... et nous serions ravis si vous pouviez venir.
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
Uitnodiging van naaste vrienden voor een bijzondere gelegenheid
Nous serions vraiment heureux que tu viennes.
Vi vil meget gerne have at du kommer.
Uitnodigen en tegelijkertijd aangeven dat je het erg leuk zou vinden wanneer de geadresseerde aanwezig zou zijn
Ça vous dirait de venir à... pour...?
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Informeel, uitnodiging van vrienden