Zweeds | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Aankondiging en Uitnodiging

Brief | E-mail | Aankondiging en Uitnodiging | Gelukwensen | SMS en Internet

Aankondiging en Uitnodiging - Geboorte

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Vi har välkomnat ... till världen.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Det gläder mig att få berätta för er att ... nu har fått en liten son / dotter.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door derden
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Vår efterlängtade son/dotter kom till världen ...
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Vi är glada att introducera dig till ...; vår nyfödde son / nyfödda dotter.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders, meestal op een kaart met een foto van het kind
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Tio små fingrar, tio små tår. Fyller våra hjärtan med kärlek som består. ... och ... är glada att tillkännage födelsen av ...
Gebruikelijke uitdrukking bij de bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Vi välkomnar kärleksfullt ... till världen.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Det gläder oss att introducera / presentera den nyaste medlemmen i vår familj ...
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Vi är överlyckliga över att kunna meddela ankomsten av vår son / dotter.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders

Aankondiging en Uitnodiging - Verloving

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
... och ... har förlovat sig.
Bekendmaking van een verloving
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
... är glada att kungöra sin förlovning.
Bekendmaking van een verloving door het paar
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Det gläder oss att tillkännage förlovningen mellan ... och ...
Bekendmaking van een verloving
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Herr och fru ... kungör förlovningen mellan sin dotter, ..., och ..., son till herr och fru ... . Bröllopet är planerat till augusti.
Traditionele bekendmaking van een verloving door de ouders van de dochter
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Kom med och delta i en fest för ... och ... för att fira deras förlovning.
Uitnodiging voor een verlovingsfeest
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Ni är hjärtligt välkomna till ... och ... för förlovningsfest den ...
Uitnodiging voor een verlovingsfeest

Aankondiging en Uitnodiging - Huwelijk

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Det gläder oss att tillkännage bröllopet / äktenskapet mellan ... och ...
Bekendmaking van een huwelijk
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Fröken ... ska snart bli fru ...
Bekendmaking van het huwelijk van een vrouw
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Vi har det stora nöjet att inbjuda er att bevittna vigseln mellan ... och ... .
Uitnodiging van huwelijksgasten door het paar
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Ni inbjuds att med Er närvaro hedra vigselakten mellan vår son/dotter den ... i ...
Uitnodiging van huwelijksgasten door de ouders van de bruidegom/bruid
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Vi ska gifta oss! Eftersom du har varit mycket viktig i våra liv önskar ... och ... din närvaro på vårt bröllop den ... i ...
Uitnodiging van naaste vrienden voor het huwelijk door het paar

Aankondiging en Uitnodiging - Speciale gelegenheden

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Det skulle glädja oss om du ville komma med den ... klockan ... för ...
Uitnodiging van personen voor een speciale gelegenheid op een bepaalde dag en tijd en om een bepaalde reden
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Vi har nöjet att inbjuda dig att närvara vid en middag för att fira ...
Uitnodiging van personen voor een avondeten met reden
Ni invitas al...
Ni är hjärtligt välkomna på ...
Formeel, uitnodiging voor een officiële gelegenheid. Gebruikelijk voor zakelijke diners
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Vi ordnar fest i goda vänners lag för att fira ... och vi skulle bli mycket glada om du kunde komma.
Uitnodiging van naaste vrienden voor een bijzondere gelegenheid
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Vi vill jättegärna att ni kommer.
Uitnodigen en tegelijkertijd aangeven dat je het erg leuk zou vinden wanneer de geadresseerde aanwezig zou zijn
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Vill du komma till ... på/för ...?
Informeel, uitnodiging van vrienden