Nederlands | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Aankondiging en Uitnodiging

Brief | E-mail | Aankondiging en Uitnodiging | Gelukwensen | SMS en Internet

Aankondiging en Uitnodiging - Geboorte

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door derden
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders, meestal op een kaart met een foto van het kind
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Gebruikelijke uitdrukking bij de bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders

Aankondiging en Uitnodiging - Verloving

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
... en ... hebben zich verloofd.
Bekendmaking van een verloving
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
Bekendmaking van een verloving door het paar
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Bekendmaking van een verloving
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Traditionele bekendmaking van een verloving door de ouders van de dochter
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Uitnodiging voor een verlovingsfeest
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Uitnodiging voor een verlovingsfeest

Aankondiging en Uitnodiging - Huwelijk

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Bekendmaking van een huwelijk
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Bekendmaking van het huwelijk van een vrouw
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Uitnodiging van huwelijksgasten door het paar
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Uitnodiging van huwelijksgasten door de ouders van de bruidegom/bruid
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Uitnodiging van naaste vrienden voor het huwelijk door het paar

Aankondiging en Uitnodiging - Speciale gelegenheden

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Uitnodiging van personen voor een speciale gelegenheid op een bepaalde dag en tijd en om een bepaalde reden
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Uitnodiging van personen voor een avondeten met reden
Ni invitas al...
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Formeel, uitnodiging voor een officiële gelegenheid. Gebruikelijk voor zakelijke diners
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Uitnodiging van naaste vrienden voor een bijzondere gelegenheid
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Uitnodigen en tegelijkertijd aangeven dat je het erg leuk zou vinden wanneer de geadresseerde aanwezig zou zijn
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Informeel, uitnodiging van vrienden