Tsjechisch | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Aankondiging en Uitnodiging

Brief | E-mail | Aankondiging en Uitnodiging | Gelukwensen | SMS en Internet

Aankondiging en Uitnodiging - Geboorte

We are happy to announce the birth of…
S potěšením oznamujeme narození...
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door derden
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders, meestal op een kaart met een foto van het kind
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
Gebruikelijke uitdrukking bij de bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
With love and hope we welcome…to the world.
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders

Aankondiging en Uitnodiging - Verloving

…and…are engaged.
... a ... jsou zasnoubeni.
Bekendmaking van een verloving
…are happy to announce their engagement.
... s radostí oznamují své zasnoubení.
Bekendmaking van een verloving door het paar
We are happy to announce the engagement of…and…
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
Bekendmaking van een verloving
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
Traditionele bekendmaking van een verloving door de ouders van de dochter
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Uitnodiging voor een verlovingsfeest
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
Uitnodiging voor een verlovingsfeest

Aankondiging en Uitnodiging - Huwelijk

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
Bekendmaking van een huwelijk
Miss…is soon to become Mrs. ...
Slečna se brzy stane paní ...
Bekendmaking van het huwelijk van een vrouw
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
Uitnodiging van huwelijksgasten door het paar
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
Uitnodiging van huwelijksgasten door de ouders van de bruidegom/bruid
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Uitnodiging van naaste vrienden voor het huwelijk door het paar

Aankondiging en Uitnodiging - Speciale gelegenheden

We would be delighted if you would join us on..at…for…
S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
Uitnodiging van personen voor een speciale gelegenheid op een bepaalde dag en tijd en om een bepaalde reden
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
Uitnodiging van personen voor een avondeten met reden
You are cordially invited to…
Jste srdečně zváni...
Formeel, uitnodiging voor een officiële gelegenheid. Gebruikelijk voor zakelijke diners
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
Uitnodiging van naaste vrienden voor een bijzondere gelegenheid
We would very much like you to come.
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
Uitnodigen en tegelijkertijd aangeven dat je het erg leuk zou vinden wanneer de geadresseerde aanwezig zou zijn
Would you like to come to…for…?
Chtěli byste přijít k... na...?
Informeel, uitnodiging van vrienden