Russisch | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Aankondiging en Uitnodiging

Brief | E-mail | Aankondiging en Uitnodiging | Gelukwensen | SMS en Internet

Aankondiging en Uitnodiging - Geboorte

We are happy to announce the birth of…
У нас есть радостная новость - рождение...
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
У меня есть радостное известие - у ... появилась маленькая дочка/сынок
Bekendmaking van de geboorte van een kind door derden
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Мы хотели бы известить вас о рождении нашего малыша
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Мы рады представить вас ... - нашему новому сыну/дочке
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders, meestal op een kaart met een foto van het kind
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
В нашей семье появилось прибавление!!!! И мы рады сообщить вам о рождении...
Gebruikelijke uitdrukking bij de bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
With love and hope we welcome…to the world.
С надеждой и любовью мы приветствуем ... , появившегося на свет
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Мы с гордостью представляем нового члена нашей семьи - ...
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Мы рады сообщить вам о появлении на свет нашего сына/дочки.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders

Aankondiging en Uitnodiging - Verloving

…and…are engaged.
... и ... помолвлены.
Bekendmaking van een verloving
…are happy to announce their engagement.
... с радостью объявляют о своей помолвке.
Bekendmaking van een verloving door het paar
We are happy to announce the engagement of…and…
Мы с радостью объявляем о помолвке ...и...
Bekendmaking van een verloving
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
... и ... объявляют о помолвке своей дочери, ... с ..., сыном ... и .... Свадьба планируется в августе.
Traditionele bekendmaking van een verloving door de ouders van de dochter
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Приходи на вечеринку по случаю помолвки ... и ...
Uitnodiging voor een verlovingsfeest
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Сердечно приглашаем вас на вечеринку в честь помолвки ... и ...
Uitnodiging voor een verlovingsfeest

Aankondiging en Uitnodiging - Huwelijk

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Мы рады объявить о свадьбе ... и ...
Bekendmaking van een huwelijk
Miss…is soon to become Mrs. ...
Нина Комарова скоро станет Ниной Алексеевой
Bekendmaking van het huwelijk van een vrouw
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
... и ... будут рады видеть вас на своей свадьбе. Добро пожаловать. Разделите с ними этот особый день их жизни.
Uitnodiging van huwelijksgasten door het paar
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
... и ... хотели бы, чтобы вы присутствовали на свадьбе их сына/дочери ... числа в...
Uitnodiging van huwelijksgasten door de ouders van de bruidegom/bruid
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Поскольку ты сыграл(а) важную роль в наших жизнях, ... и ... хотели бы, чтобы ты присутствовал(а) на их свадьбе ... числа, в...
Uitnodiging van naaste vrienden voor het huwelijk door het paar

Aankondiging en Uitnodiging - Speciale gelegenheden

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Мы были бы рады, если бы вы присоединились к нам ... числа, в..., на ...
Uitnodiging van personen voor een speciale gelegenheid op een bepaalde dag en tijd en om een bepaalde reden
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Мы хотели бы видеть вас на ужине по случаю...
Uitnodiging van personen voor een avondeten met reden
You are cordially invited to…
Сердечно приглашаем вас на...
Formeel, uitnodiging voor een officiële gelegenheid. Gebruikelijk voor zakelijke diners
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Мы устраиваем дружескую вечеринку по случаю... и были бы рады, если ты сможешь прийти.
Uitnodiging van naaste vrienden voor een bijzondere gelegenheid
We would very much like you to come.
Мы очень хотели бы, чтобы вы пришли
Uitnodigen en tegelijkertijd aangeven dat je het erg leuk zou vinden wanneer de geadresseerde aanwezig zou zijn
Would you like to come to…for…?
Как вы смотрите на то, чтобы пойти в... для...
Informeel, uitnodiging van vrienden