Roemeens | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Aankondiging en Uitnodiging

Brief | E-mail | Aankondiging en Uitnodiging | Gelukwensen | SMS en Internet

Aankondiging en Uitnodiging - Geboorte

We are happy to announce the birth of…
Avem plăcerea de a vă anunţa naşterea ... .
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Am plăcerea de a te anunţa că ... au acum un fiu/o fiică.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door derden
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Dorim să anunţăm naşterea băieţelului/fetiţei noastre.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Suntem încântaţi să vi-l/ v-o prezentăm pe..., băieţelul/fetiţa noastă născută recent.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders, meestal op een kaart met een foto van het kind
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Zece degeţele de mânuţă, zece degeţele de picioruş, împreună cu acestea familia noastră creşte. ... şi ... au plăcerea de a anunţa naşterea ... .
Gebruikelijke uitdrukking bij de bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
With love and hope we welcome…to the world.
Cu dragoste şi speranţă îl/o întâmpinăm pe ... .
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Suntem mândri să vă prezentăm/anunţăm noul membru al familiei noastre
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Suntem încântaţi să vă anunţăm venirea pe lume a fiului/fiicei noastre.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders

Aankondiging en Uitnodiging - Verloving

…and…are engaged.
... şi ... tocmai s-au logodit.
Bekendmaking van een verloving
…are happy to announce their engagement.
... vă aduc la cunoştinţă cu bucurie recenta lor logodnă.
Bekendmaking van een verloving door het paar
We are happy to announce the engagement of…and…
Vă anunţăm cu bucurie faptul că .. şi ... s-au logodit
Bekendmaking van een verloving
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Domnul şi doamna ..., din ..., anunţă logodna fiicei lor, ..., cu ..., fiul domnului şi doamnei..., (de asemenea) din ... . Nunta a fost stabilită pentru luna august.
Traditionele bekendmaking van een verloving door de ouders van de dochter
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Vă aşteptăm alături de noi la petrecerea oferită în cinstea logodnei dintre ... şi ... .
Uitnodiging voor een verlovingsfeest
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Vă adresăm o invitaţie cordială de a participa la petrecerea de logodnă a ... şi a lui ..., petrecere care va avea loc pe ...
Uitnodiging voor een verlovingsfeest

Aankondiging en Uitnodiging - Huwelijk

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Vă anunţăm cu bucurie căsătoria ... cu ... .
Bekendmaking van een huwelijk
Miss…is soon to become Mrs. ...
Domnişoara ... va deveni în curând doamna ... .
Bekendmaking van het huwelijk van een vrouw
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Domnul ... şi doamna ... vă invită cu plăcere la nunta lor. Sunteţi binevenit/ binevenită să participaţi şi să vă bucuraţi de acea zi specială alături de ei.
Uitnodiging van huwelijksgasten door het paar
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Domnul şi doamna... vă invită la nunta fiului/fiicei lor în data de ... la ... .
Uitnodiging van huwelijksgasten door de ouders van de bruidegom/bruid
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Date fiind sentimentele pe care ţi le purtăm te invităm la nunta noastră din data de ... la ... .
Uitnodiging van naaste vrienden voor het huwelijk door het paar

Aankondiging en Uitnodiging - Speciale gelegenheden

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Am fi încântaţi dacă te-ai alătura nouă cu ocazia ..., în data de ... la... .
Uitnodiging van personen voor een speciale gelegenheid op een bepaalde dag en tijd en om een bepaalde reden
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Vă rugăm să ne acordaţi plăcerea de a ne fi alături la cina dedicată sărbătoririi ... .
Uitnodiging van personen voor een avondeten met reden
You are cordially invited to…
Vă invităm cu prietenie la...
Formeel, uitnodiging voor een officiële gelegenheid. Gebruikelijk voor zakelijke diners
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Organizăm o petrecere pentru prieteni cu ocazia ... şi am fi foarte încântaţi dacă aţi/ai putea veni.
Uitnodiging van naaste vrienden voor een bijzondere gelegenheid
We would very much like you to come.
Ne-ar face o deosebită plăcere dacă ai veni.
Uitnodigen en tegelijkertijd aangeven dat je het erg leuk zou vinden wanneer de geadresseerde aanwezig zou zijn
Would you like to come to…for…?
Ţi-ar plăcea să vii la ... pentru ... ?
Informeel, uitnodiging van vrienden