Tsjechisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Får jag lov att arbeta i [land]?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Potřebuji pracovní povolení?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Vad är minimilönen?
Jaká je národní minimální mzda?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Jag är ______________.
Já jsem ___________________ .
Verklaren wat uw arbeidspositie is
anställd
zaměstnaný
Type arbeidspositie
arbetslös
nezaměstnaný
Type arbeidspositie
entreprenör
podnikatel
Type arbeidspositie
egenföretagare
osoba samostatně výdělečně činná
Type arbeidspositie
praktikant
stážista
Type arbeidspositie
voluntärarbetare
dobrovolník
Type arbeidspositie
konsultant
poradce
Type arbeidspositie
Jag vill registrera mig som frilansare.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Jag har ett _________ kontrakt.
Mám ______________ smlouvu.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
fulltid
na plný úvazek
Type arbeidsovereenkomst
deltid
na poloviční úvazek
Type arbeidsovereenkomst
visstids
na dobu určitou
Type arbeidsovereenkomst
permanent anställd
trvalá pozice
Type arbeidsovereenkomst
säsongsanställd
sezonní práce
Type arbeidsovereenkomst
När får jag lön?
Kde budu dostávat výplatu?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Jag skulle vilja ha ____.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Verlof aanvragen
mammaledigt
mateřská dovolená
Type verlof
pappaledigt
otcovská dovolená
Type verlof
sjuklön
nemocenská
Type verlof
semester
volný den
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Navragen van belastingen
Jag vill rapportera min inkomst.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Vem informerar mig om _______?
Kdo mi dá vědět ______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
hur mycket min skatteåterbäring är
výše kolik dostanu zpátky
Belastingteruggaveopties
huruvida jag ska betala mer skatt
jestliže musím zaplatit více daní
Belastingteruggaveopties