Spaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Får jag lov att arbeta i [land]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Behöver jag ett arbetstillstånd?
¿Necesito permiso de trabajo?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Vad är minimilönen?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Jag är ______________.
Soy ____________________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
anställd
asalariado
Type arbeidspositie
arbetslös
desempleado
Type arbeidspositie
entreprenör
empresario
Type arbeidspositie
egenföretagare
autónomo
Type arbeidspositie
praktikant
trabajador en prácticas
Type arbeidspositie
voluntärarbetare
voluntario
Type arbeidspositie
konsultant
asesor
Type arbeidspositie
Jag vill registrera mig som frilansare.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Jag har ett _________ kontrakt.
Tengo un contrato ______________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
fulltid
a tiempo completo
Type arbeidsovereenkomst
deltid
a tiempo parcial
Type arbeidsovereenkomst
visstids
de duración determinada
Type arbeidsovereenkomst
permanent anställd
indefinido
Type arbeidsovereenkomst
säsongsanställd
de temporada
Type arbeidsovereenkomst
När får jag lön?
¿Cuándo se cobra?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Jag skulle vilja ha ____.
Me gustaría solicitar _____________.
Verlof aanvragen
mammaledigt
la baja por maternidad
Type verlof
pappaledigt
la baja por paternidad
Type verlof
sjuklön
la baja por enfermedad
Type verlof
semester
días libres
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Navragen van belastingen
Jag vill rapportera min inkomst.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Vem informerar mig om _______?
¿Cómo me informarán de _______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
hur mycket min skatteåterbäring är
¿Cuánto me sale a devolver?
Belastingteruggaveopties
huruvida jag ska betala mer skatt
¿Cuánto me sale a pagar?
Belastingteruggaveopties