Grieks | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Får jag lov att arbeta i [land]?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Vad är minimilönen?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Navragen wat het minimumloon is van het land
Jag är ______________.
Είμαι _________________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
anställd
μισθωτός
Type arbeidspositie
arbetslös
άνεργος
Type arbeidspositie
entreprenör
επιχειρηματίας
Type arbeidspositie
egenföretagare
αυτοαπασχολούμενος
Type arbeidspositie
praktikant
ασκούμενος σε πρακτική
Type arbeidspositie
voluntärarbetare
εθελοντής
Type arbeidspositie
konsultant
σύμβουλος
Type arbeidspositie
Jag vill registrera mig som frilansare.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Jag har ett _________ kontrakt.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
fulltid
πλήρους απασχόλησης
Type arbeidsovereenkomst
deltid
μερικής απασχόλησης
Type arbeidsovereenkomst
visstids
ορισμένης διάρκειας
Type arbeidsovereenkomst
permanent anställd
μόνιμο
Type arbeidsovereenkomst
säsongsanställd
εποχιακός
Type arbeidsovereenkomst
När får jag lön?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Jag skulle vilja ha ____.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Verlof aanvragen
mammaledigt
άδεια μητρότητας
Type verlof
pappaledigt
άδεια πατρότητας
Type verlof
sjuklön
επίδομα ασθενείας
Type verlof
semester
μέρες άδεια
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Navragen van belastingen
Jag vill rapportera min inkomst.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Vem informerar mig om _______?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
hur mycket min skatteåterbäring är
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Belastingteruggaveopties
huruvida jag ska betala mer skatt
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Belastingteruggaveopties