Frans | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Får jag lov att arbeta i [land]?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Vad är minimilönen?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Jag är ______________.
Je suis ___________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
anställd
employé(e)
Type arbeidspositie
arbetslös
au chômage
Type arbeidspositie
entreprenör
entrepreneur
Type arbeidspositie
egenföretagare
travailleur indépendant
Type arbeidspositie
praktikant
stagiaire
Type arbeidspositie
voluntärarbetare
bénévole
Type arbeidspositie
konsultant
consultant(e)
Type arbeidspositie
Jag vill registrera mig som frilansare.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Jag har ett _________ kontrakt.
J'ai un contrat ___________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
fulltid
à temps plein
Type arbeidsovereenkomst
deltid
à temps partiel
Type arbeidsovereenkomst
visstids
en C.D.D.
Type arbeidsovereenkomst
permanent anställd
en C.D.I.
Type arbeidsovereenkomst
säsongsanställd
saisonnier
Type arbeidsovereenkomst
När får jag lön?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Jag skulle vilja ha ____.
Je voudrais _________.
Verlof aanvragen
mammaledigt
un congé maternité
Type verlof
pappaledigt
un congé paternité
Type verlof
sjuklön
un congé maladie
Type verlof
semester
des congés
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Navragen van belastingen
Jag vill rapportera min inkomst.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Vem informerar mig om _______?
Qui me préviendra ________________ ?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
hur mycket min skatteåterbäring är
du montant qui me sera remboursé
Belastingteruggaveopties
huruvida jag ska betala mer skatt
si je dois payer davantage d'impôts
Belastingteruggaveopties