Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Får jag lov att arbeta i [land]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Behöver jag ett arbetstillstånd?
请问我需要工作许可证吗?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Vad är minimilönen?
全国最低工资是多少?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Jag är ______________.
我是___________________ 。
Verklaren wat uw arbeidspositie is
anställd
雇佣
Type arbeidspositie
arbetslös
待业
Type arbeidspositie
entreprenör
企业家
Type arbeidspositie
egenföretagare
自雇者
Type arbeidspositie
praktikant
实习生
Type arbeidspositie
voluntärarbetare
志愿者
Type arbeidspositie
konsultant
顾问
Type arbeidspositie
Jag vill registrera mig som frilansare.
我想要以自由职业者身份登记。
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
你提供哪种类型的工作合同?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Jag har ett _________ kontrakt.
我有一个______________合同。
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
fulltid
全职
Type arbeidsovereenkomst
deltid
兼职
Type arbeidsovereenkomst
visstids
定期合同
Type arbeidsovereenkomst
permanent anställd
永久合同
Type arbeidsovereenkomst
säsongsanställd
季节性合同
Type arbeidsovereenkomst
När får jag lön?
我什么时候能拿到我的工资?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Jag skulle vilja ha ____.
我想要_________。
Verlof aanvragen
mammaledigt
产假
Type verlof
pappaledigt
陪产假
Type verlof
sjuklön
病假
Type verlof
semester
请假
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
我想要了解纳税的相关信息。
Navragen van belastingen
Jag vill rapportera min inkomst.
我想要申报我的收入。
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Vem informerar mig om _______?
谁会告诉我______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
hur mycket min skatteåterbäring är
我的税收返还是多少
Belastingteruggaveopties
huruvida jag ska betala mer skatt
我是否要交更多税
Belastingteruggaveopties