Thai | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

[ülke] için çalışma iznim var mı?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Çalışmaya başlamadan önce sosyal güvenlik numarasına ihtiyacım var mı?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Çalışma iznine ihtiyacım var mı?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Asgari ücret ne kadar?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Navragen wat het minimumloon is van het land
Ben ___________________.
ฉันเป็น ___________________
Verklaren wat uw arbeidspositie is
çalışıyorum
ผู้มีงานทำ
Type arbeidspositie
işsizim
ผู้ว่างงาน
Type arbeidspositie
girişimciyim
ผู้ประกอบการ
Type arbeidspositie
serbest meslek sahibiyim
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Type arbeidspositie
stajyerim
เด็กฝึกงาน
Type arbeidspositie
gönüllüyüm
อาสาสมัคร
Type arbeidspositie
danışmanım
ที่ปรึกษา
Type arbeidspositie
Serbest çalışan olarak kayıt olmak istiyorum.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Ne tür bir iş sözleşmeniz var?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Sözleşmem ______________.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
tam zamanlı
เต็มเวลา
Type arbeidsovereenkomst
yarı zamanlı
นอกเวลา
Type arbeidsovereenkomst
süreli sözleşme
มีกำหนดเวลา
Type arbeidsovereenkomst
kalıcı
พนักงานประจำ
Type arbeidsovereenkomst
mevsimlik
ตามช่วงเวลา
Type arbeidsovereenkomst
Maaş çekimi ne zaman alabilirim?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
_________ için başvurmak istiyorum.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Verlof aanvragen
annelik izni
การลาคลอด
Type verlof
babalık izni
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Type verlof
hastalık izni
การลาป่วย
Type verlof
günlük izin
การหยุดงานเอง
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Vergilerle ilgili bilgi almak istiyorum.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Navragen van belastingen
Kazancımı beyan etmek istiyorum.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Vergi beyanıma yardım etmesi için bir muhasebeciyle anlaşacağım.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Vergi beyanını göndermek için son tarih hangisi?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Vergi beyanımı zamanında göndermezsem ceza öder miyim?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
______________ hakkında bana kim haber verecek?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
geri ödeme miktarı
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Belastingteruggaveopties
daha dazla vergi ödemem gerekip gerekmediği
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Belastingteruggaveopties