Frans | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

[ülke] için çalışma iznim var mı?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Çalışmaya başlamadan önce sosyal güvenlik numarasına ihtiyacım var mı?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Çalışma iznine ihtiyacım var mı?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Asgari ücret ne kadar?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Ben ___________________.
Je suis ___________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
çalışıyorum
employé(e)
Type arbeidspositie
işsizim
au chômage
Type arbeidspositie
girişimciyim
entrepreneur
Type arbeidspositie
serbest meslek sahibiyim
travailleur indépendant
Type arbeidspositie
stajyerim
stagiaire
Type arbeidspositie
gönüllüyüm
bénévole
Type arbeidspositie
danışmanım
consultant(e)
Type arbeidspositie
Serbest çalışan olarak kayıt olmak istiyorum.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Ne tür bir iş sözleşmeniz var?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Sözleşmem ______________.
J'ai un contrat ___________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
tam zamanlı
à temps plein
Type arbeidsovereenkomst
yarı zamanlı
à temps partiel
Type arbeidsovereenkomst
süreli sözleşme
en C.D.D.
Type arbeidsovereenkomst
kalıcı
en C.D.I.
Type arbeidsovereenkomst
mevsimlik
saisonnier
Type arbeidsovereenkomst
Maaş çekimi ne zaman alabilirim?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
_________ için başvurmak istiyorum.
Je voudrais _________.
Verlof aanvragen
annelik izni
un congé maternité
Type verlof
babalık izni
un congé paternité
Type verlof
hastalık izni
un congé maladie
Type verlof
günlük izin
des congés
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Vergilerle ilgili bilgi almak istiyorum.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Navragen van belastingen
Kazancımı beyan etmek istiyorum.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Vergi beyanıma yardım etmesi için bir muhasebeciyle anlaşacağım.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Vergi beyanını göndermek için son tarih hangisi?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Vergi beyanımı zamanında göndermezsem ceza öder miyim?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
______________ hakkında bana kim haber verecek?
Qui me préviendra ________________ ?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
geri ödeme miktarı
du montant qui me sera remboursé
Belastingteruggaveopties
daha dazla vergi ödemem gerekip gerekmediği
si je dois payer davantage d'impôts
Belastingteruggaveopties