Zweeds | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Mohu legálně pracovat v [country]?
Får jag lov att arbeta i [land]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Potřebuji pracovní povolení?
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Jaká je národní minimální mzda?
Vad är minimilönen?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Já jsem ___________________ .
Jag är ______________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
zaměstnaný
anställd
Type arbeidspositie
nezaměstnaný
arbetslös
Type arbeidspositie
podnikatel
entreprenör
Type arbeidspositie
osoba samostatně výdělečně činná
egenföretagare
Type arbeidspositie
stážista
praktikant
Type arbeidspositie
dobrovolník
voluntärarbetare
Type arbeidspositie
poradce
konsultant
Type arbeidspositie
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Jag vill registrera mig som frilansare.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Mám ______________ smlouvu.
Jag har ett _________ kontrakt.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
na plný úvazek
fulltid
Type arbeidsovereenkomst
na poloviční úvazek
deltid
Type arbeidsovereenkomst
na dobu určitou
visstids
Type arbeidsovereenkomst
trvalá pozice
permanent anställd
Type arbeidsovereenkomst
sezonní práce
säsongsanställd
Type arbeidsovereenkomst
Kde budu dostávat výplatu?
När får jag lön?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Rád/a bych žádal/a o _________.
Jag skulle vilja ha ____.
Verlof aanvragen
mateřská dovolená
mammaledigt
Type verlof
otcovská dovolená
pappaledigt
Type verlof
nemocenská
sjuklön
Type verlof
volný den
semester
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Navragen van belastingen
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Jag vill rapportera min inkomst.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Kdo mi dá vědět ______________?
Vem informerar mig om _______?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
výše kolik dostanu zpátky
hur mycket min skatteåterbäring är
Belastingteruggaveopties
jestliže musím zaplatit více daní
huruvida jag ska betala mer skatt
Belastingteruggaveopties