Turks | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Mohu legálně pracovat v [country]?
[ülke] için çalışma iznim var mı?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Çalışmaya başlamadan önce sosyal güvenlik numarasına ihtiyacım var mı?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Potřebuji pracovní povolení?
Çalışma iznine ihtiyacım var mı?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Jaká je národní minimální mzda?
Asgari ücret ne kadar?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Já jsem ___________________ .
Ben ___________________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
zaměstnaný
çalışıyorum
Type arbeidspositie
nezaměstnaný
işsizim
Type arbeidspositie
podnikatel
girişimciyim
Type arbeidspositie
osoba samostatně výdělečně činná
serbest meslek sahibiyim
Type arbeidspositie
stážista
stajyerim
Type arbeidspositie
dobrovolník
gönüllüyüm
Type arbeidspositie
poradce
danışmanım
Type arbeidspositie
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Serbest çalışan olarak kayıt olmak istiyorum.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Ne tür bir iş sözleşmeniz var?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Mám ______________ smlouvu.
Sözleşmem ______________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
na plný úvazek
tam zamanlı
Type arbeidsovereenkomst
na poloviční úvazek
yarı zamanlı
Type arbeidsovereenkomst
na dobu určitou
süreli sözleşme
Type arbeidsovereenkomst
trvalá pozice
kalıcı
Type arbeidsovereenkomst
sezonní práce
mevsimlik
Type arbeidsovereenkomst
Kde budu dostávat výplatu?
Maaş çekimi ne zaman alabilirim?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Rád/a bych žádal/a o _________.
_________ için başvurmak istiyorum.
Verlof aanvragen
mateřská dovolená
annelik izni
Type verlof
otcovská dovolená
babalık izni
Type verlof
nemocenská
hastalık izni
Type verlof
volný den
günlük izin
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Vergilerle ilgili bilgi almak istiyorum.
Navragen van belastingen
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Kazancımı beyan etmek istiyorum.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Vergi beyanıma yardım etmesi için bir muhasebeciyle anlaşacağım.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Vergi beyanını göndermek için son tarih hangisi?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Vergi beyanımı zamanında göndermezsem ceza öder miyim?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Kdo mi dá vědět ______________?
______________ hakkında bana kim haber verecek?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
výše kolik dostanu zpátky
geri ödeme miktarı
Belastingteruggaveopties
jestliže musím zaplatit více daní
daha dazla vergi ödemem gerekip gerekmediği
Belastingteruggaveopties