Roemeens | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Mohu legálně pracovat v [country]?
Pot lucra în [țara]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Potřebuji pracovní povolení?
Am nevoie de permis de muncă?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Jaká je národní minimální mzda?
Care este salariul minim pe economie?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Já jsem ___________________ .
Sunt ___________________ .
Verklaren wat uw arbeidspositie is
zaměstnaný
angajat
Type arbeidspositie
nezaměstnaný
neangajat
Type arbeidspositie
podnikatel
antreprenor
Type arbeidspositie
osoba samostatně výdělečně činná
independent
Type arbeidspositie
stážista
practicant
Type arbeidspositie
dobrovolník
voluntar
Type arbeidspositie
poradce
consultant
Type arbeidspositie
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Ce fel de contract de muncă aveți?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Mám ______________ smlouvu.
Am contract de ______________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
na plný úvazek
normă întreagă
Type arbeidsovereenkomst
na poloviční úvazek
jumătate de normă
Type arbeidsovereenkomst
na dobu určitou
pe perioadă determinată
Type arbeidsovereenkomst
trvalá pozice
pe perioadă nedeterminată
Type arbeidsovereenkomst
sezonní práce
temporar
Type arbeidsovereenkomst
Kde budu dostávat výplatu?
Când primesc salariul?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Rád/a bych žádal/a o _________.
Mi-ar plăcea să întreb _________.
Verlof aanvragen
mateřská dovolená
concediu maternal
Type verlof
otcovská dovolená
concediul paternal
Type verlof
nemocenská
concediu medical
Type verlof
volný den
zile libere
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Aș dori câteva informații despre taxe.
Navragen van belastingen
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Aș dori să-mi declar venitul.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Kdo mi dá vědět ______________?
Cine mă va informa de ______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
výše kolik dostanu zpátky
cât este rambursarea
Belastingteruggaveopties
jestliže musím zaplatit více daní
dacă datorez mai mult
Belastingteruggaveopties