Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Mohu legálně pracovat v [country]?
Kan ik in [land] werken?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Potřebuji pracovní povolení?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Jaká je národní minimální mzda?
Wat is het nationale minimumloon?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Já jsem ___________________ .
Ik ben ___________________ .
Verklaren wat uw arbeidspositie is
zaměstnaný
werkende
Type arbeidspositie
nezaměstnaný
werkloos
Type arbeidspositie
podnikatel
een ondernemer
Type arbeidspositie
osoba samostatně výdělečně činná
een zelfstandige
Type arbeidspositie
stážista
een stagair
Type arbeidspositie
dobrovolník
een vrijwilliger
Type arbeidspositie
poradce
een consultant
Type arbeidspositie
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Mám ______________ smlouvu.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
na plný úvazek
voltijdse
Type arbeidsovereenkomst
na poloviční úvazek
deeltijdse
Type arbeidsovereenkomst
na dobu určitou
tijdelijke
Type arbeidsovereenkomst
trvalá pozice
permanente
Type arbeidsovereenkomst
sezonní práce
seizoensgebonden
Type arbeidsovereenkomst
Kde budu dostávat výplatu?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Rád/a bych žádal/a o _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Verlof aanvragen
mateřská dovolená
moederschapsverlof
Type verlof
otcovská dovolená
vaderschapsverlof
Type verlof
nemocenská
ziekteverlof
Type verlof
volný den
vrije dagen
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Navragen van belastingen
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Kdo mi dá vědět ______________?
Wie informeert mij over ______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
výše kolik dostanu zpátky
hoeveel mijn belastingteruggave is
Belastingteruggaveopties
jestliže musím zaplatit více daní
of ik meer belastingen schuldig ben
Belastingteruggaveopties