Deens | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Mohu legálně pracovat v [country]?
Må jeg arbejde i [land]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Potřebuji pracovní povolení?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Jaká je národní minimální mzda?
Hvad er landets mindsteløn?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Já jsem ___________________ .
Jeg er ___________________ .
Verklaren wat uw arbeidspositie is
zaměstnaný
ansat
Type arbeidspositie
nezaměstnaný
arbejdsløs
Type arbeidspositie
podnikatel
iværksætter
Type arbeidspositie
osoba samostatně výdělečně činná
selvstændig
Type arbeidspositie
stážista
praktikant
Type arbeidspositie
dobrovolník
frivillig
Type arbeidspositie
poradce
konsulent
Type arbeidspositie
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Mám ______________ smlouvu.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
na plný úvazek
fuldtids-
Type arbeidsovereenkomst
na poloviční úvazek
deltids-
Type arbeidsovereenkomst
na dobu určitou
tidsbegrænset
Type arbeidsovereenkomst
trvalá pozice
tidsubegrænset
Type arbeidsovereenkomst
sezonní práce
sæsonbegrænset
Type arbeidsovereenkomst
Kde budu dostávat výplatu?
Hvornår får jeg løn?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Rád/a bych žádal/a o _________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Verlof aanvragen
mateřská dovolená
barsel
Type verlof
otcovská dovolená
fædreorlov
Type verlof
nemocenská
sygeorlov
Type verlof
volný den
feriedage
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Navragen van belastingen
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Kdo mi dá vědět ______________?
Hvem vil informere mig om ______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
výše kolik dostanu zpátky
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Belastingteruggaveopties
jestliže musím zaplatit více daní
at jeg skylder mere i skat
Belastingteruggaveopties