Tsjechisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Mohu legálně pracovat v [country]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Potřebuji pracovní povolení?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Jaká je národní minimální mzda?
Navragen wat het minimumloon is van het land
ฉันเป็น ___________________
Já jsem ___________________ .
Verklaren wat uw arbeidspositie is
ผู้มีงานทำ
zaměstnaný
Type arbeidspositie
ผู้ว่างงาน
nezaměstnaný
Type arbeidspositie
ผู้ประกอบการ
podnikatel
Type arbeidspositie
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
osoba samostatně výdělečně činná
Type arbeidspositie
เด็กฝึกงาน
stážista
Type arbeidspositie
อาสาสมัคร
dobrovolník
Type arbeidspositie
ที่ปรึกษา
poradce
Type arbeidspositie
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Mám ______________ smlouvu.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
เต็มเวลา
na plný úvazek
Type arbeidsovereenkomst
นอกเวลา
na poloviční úvazek
Type arbeidsovereenkomst
มีกำหนดเวลา
na dobu určitou
Type arbeidsovereenkomst
พนักงานประจำ
trvalá pozice
Type arbeidsovereenkomst
ตามช่วงเวลา
sezonní práce
Type arbeidsovereenkomst
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Kde budu dostávat výplatu?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Rád/a bych žádal/a o _________.
Verlof aanvragen
การลาคลอด
mateřská dovolená
Type verlof
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
otcovská dovolená
Type verlof
การลาป่วย
nemocenská
Type verlof
การหยุดงานเอง
volný den
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Navragen van belastingen
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Kdo mi dá vědět ______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
výše kolik dostanu zpátky
Belastingteruggaveopties
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
jestliže musím zaplatit více daní
Belastingteruggaveopties