Spaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
¿Puedo trabajar en (país)?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
¿Necesito permiso de trabajo?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Navragen wat het minimumloon is van het land
ฉันเป็น ___________________
Soy ____________________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
ผู้มีงานทำ
asalariado
Type arbeidspositie
ผู้ว่างงาน
desempleado
Type arbeidspositie
ผู้ประกอบการ
empresario
Type arbeidspositie
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
autónomo
Type arbeidspositie
เด็กฝึกงาน
trabajador en prácticas
Type arbeidspositie
อาสาสมัคร
voluntario
Type arbeidspositie
ที่ปรึกษา
asesor
Type arbeidspositie
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Tengo un contrato ______________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
เต็มเวลา
a tiempo completo
Type arbeidsovereenkomst
นอกเวลา
a tiempo parcial
Type arbeidsovereenkomst
มีกำหนดเวลา
de duración determinada
Type arbeidsovereenkomst
พนักงานประจำ
indefinido
Type arbeidsovereenkomst
ตามช่วงเวลา
de temporada
Type arbeidsovereenkomst
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
¿Cuándo se cobra?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Me gustaría solicitar _____________.
Verlof aanvragen
การลาคลอด
la baja por maternidad
Type verlof
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
la baja por paternidad
Type verlof
การลาป่วย
la baja por enfermedad
Type verlof
การหยุดงานเอง
días libres
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Navragen van belastingen
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Me gustaría declarar mis ingresos.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
¿Cómo me informarán de _______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
¿Cuánto me sale a devolver?
Belastingteruggaveopties
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
¿Cuánto me sale a pagar?
Belastingteruggaveopties