Pools | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Navragen wat het minimumloon is van het land
ฉันเป็น ___________________
Jestem ___________________ .
Verklaren wat uw arbeidspositie is
ผู้มีงานทำ
zatrudniony/a
Type arbeidspositie
ผู้ว่างงาน
bezrobotny/a
Type arbeidspositie
ผู้ประกอบการ
przedsiębiorcą
Type arbeidspositie
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Type arbeidspositie
เด็กฝึกงาน
praktykantem/praktykantką
Type arbeidspositie
อาสาสมัคร
wolontariuszem/wolontariuszką
Type arbeidspositie
ที่ปรึกษา
doradcą
Type arbeidspositie
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Mam umowę ___________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
เต็มเวลา
o pracę na pełny etat
Type arbeidsovereenkomst
นอกเวลา
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Type arbeidsovereenkomst
มีกำหนดเวลา
(o pracę) na czas określony
Type arbeidsovereenkomst
พนักงานประจำ
(o pracę) na czas nieokreślony
Type arbeidsovereenkomst
ตามช่วงเวลา
o pracę sezonową
Type arbeidsovereenkomst
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Verlof aanvragen
การลาคลอด
urlop macierzyński
Type verlof
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
urlop ojcowski
Type verlof
การลาป่วย
chorobowe
Type verlof
การหยุดงานเอง
kilka dni urlopu
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Navragen van belastingen
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Kto poinformuje mnie ______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
ile wynosi mój zwrot podatku
Belastingteruggaveopties
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Belastingteruggaveopties