Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Kan ik in [land] werken?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Heb ik een werkvergunning nodig?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Wat is het nationale minimumloon?
Navragen wat het minimumloon is van het land
ฉันเป็น ___________________
Ik ben ___________________ .
Verklaren wat uw arbeidspositie is
ผู้มีงานทำ
werkende
Type arbeidspositie
ผู้ว่างงาน
werkloos
Type arbeidspositie
ผู้ประกอบการ
een ondernemer
Type arbeidspositie
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
een zelfstandige
Type arbeidspositie
เด็กฝึกงาน
een stagair
Type arbeidspositie
อาสาสมัคร
een vrijwilliger
Type arbeidspositie
ที่ปรึกษา
een consultant
Type arbeidspositie
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
เต็มเวลา
voltijdse
Type arbeidsovereenkomst
นอกเวลา
deeltijdse
Type arbeidsovereenkomst
มีกำหนดเวลา
tijdelijke
Type arbeidsovereenkomst
พนักงานประจำ
permanente
Type arbeidsovereenkomst
ตามช่วงเวลา
seizoensgebonden
Type arbeidsovereenkomst
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Ik zou graag _________ aanvragen.
Verlof aanvragen
การลาคลอด
moederschapsverlof
Type verlof
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
vaderschapsverlof
Type verlof
การลาป่วย
ziekteverlof
Type verlof
การหยุดงานเอง
vrije dagen
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Navragen van belastingen
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Wie informeert mij over ______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
hoeveel mijn belastingteruggave is
Belastingteruggaveopties
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
of ik meer belastingen schuldig ben
Belastingteruggaveopties