Italiaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Qual è il salario minimo?
Navragen wat het minimumloon is van het land
ฉันเป็น ___________________
Sono ____________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
ผู้มีงานทำ
impiegato/a
Type arbeidspositie
ผู้ว่างงาน
disoccupato/a
Type arbeidspositie
ผู้ประกอบการ
un imprenditore/un'imprenditrice
Type arbeidspositie
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
un lavoratore autonomo
Type arbeidspositie
เด็กฝึกงาน
uno/a stagista
Type arbeidspositie
อาสาสมัคร
un/una volontario/a
Type arbeidspositie
ที่ปรึกษา
un/a consulente
Type arbeidspositie
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Ho un contratto _________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
เต็มเวลา
a tempo pieno
Type arbeidsovereenkomst
นอกเวลา
part-time
Type arbeidsovereenkomst
มีกำหนดเวลา
a tempo determinato
Type arbeidsovereenkomst
พนักงานประจำ
a tempo indeterminato
Type arbeidsovereenkomst
ตามช่วงเวลา
stagionale
Type arbeidsovereenkomst
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Quando viene versato lo stipendio?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Vorrei chiedere ___________.
Verlof aanvragen
การลาคลอด
il congedo di maternità
Type verlof
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
il congedo di paternità
Type verlof
การลาป่วย
il congedo per malattia
Type verlof
การหยุดงานเอง
dei giorni liberi
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Navragen van belastingen
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Chi mi farà sapere ____________ ?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
quanto mi verrà rimborsato
Belastingteruggaveopties
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
se devo pagare più tasse
Belastingteruggaveopties