Hindi | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Vragen of u kan werken in een bepaald land
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Navragen wat het minimumloon is van het land
ฉันเป็น ___________________
Verklaren wat uw arbeidspositie is
ผู้มีงานทำ
Type arbeidspositie
ผู้ว่างงาน
Type arbeidspositie
ผู้ประกอบการ
Type arbeidspositie
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Type arbeidspositie
เด็กฝึกงาน
Type arbeidspositie
อาสาสมัคร
Type arbeidspositie
ที่ปรึกษา
Type arbeidspositie
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
เต็มเวลา
Type arbeidsovereenkomst
นอกเวลา
Type arbeidsovereenkomst
มีกำหนดเวลา
Type arbeidsovereenkomst
พนักงานประจำ
Type arbeidsovereenkomst
ตามช่วงเวลา
Type arbeidsovereenkomst
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Verlof aanvragen
การลาคลอด
Type verlof
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Type verlof
การลาป่วย
Type verlof
การหยุดงานเอง
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Navragen van belastingen
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Belastingteruggaveopties
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Belastingteruggaveopties