Grieks | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Vragen of u kan werken in een bepaald land
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Navragen wat het minimumloon is van het land
ฉันเป็น ___________________
Είμαι _________________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
ผู้มีงานทำ
μισθωτός
Type arbeidspositie
ผู้ว่างงาน
άνεργος
Type arbeidspositie
ผู้ประกอบการ
επιχειρηματίας
Type arbeidspositie
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
αυτοαπασχολούμενος
Type arbeidspositie
เด็กฝึกงาน
ασκούμενος σε πρακτική
Type arbeidspositie
อาสาสมัคร
εθελοντής
Type arbeidspositie
ที่ปรึกษา
σύμβουλος
Type arbeidspositie
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
เต็มเวลา
πλήρους απασχόλησης
Type arbeidsovereenkomst
นอกเวลา
μερικής απασχόλησης
Type arbeidsovereenkomst
มีกำหนดเวลา
ορισμένης διάρκειας
Type arbeidsovereenkomst
พนักงานประจำ
μόνιμο
Type arbeidsovereenkomst
ตามช่วงเวลา
εποχιακός
Type arbeidsovereenkomst
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Verlof aanvragen
การลาคลอด
άδεια μητρότητας
Type verlof
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
άδεια πατρότητας
Type verlof
การลาป่วย
επίδομα ασθενείας
Type verlof
การหยุดงานเอง
μέρες άδεια
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Navragen van belastingen
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Belastingteruggaveopties
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Belastingteruggaveopties